Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-18

Matsorower: Matsorower publicerar delårsrapport 1 januari - 31 december 2018

MATSOROWER PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2018

Finansiell översikt
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 572 037 kr och bestod framförallt av räntekostnader om 15 008 961 kr hänförligt till obligationslånet.
• Per 31 december uppgick eget kapital till 973 264 kr.
• Skulderna uppgick till 85 730 474 kr och bestod huvudsakligen av ett obligationslån om 69 900 000 kr. Pengarna har vidareutlånats till moderbolaget och bolaget har därmed en fordran om 86 692 805 kr.
• Bolagets soliditet var 1,11 %.

Helårsrapporten för Matsorower AB (publ) har inte granskats av en revisor.
+---------------------------+--------------+-------------+
| Kr | 2018-01-01 | 2017-01-01 |
| | - 2018-12-31 | -2017-12-31 |
+---------------------------+--------------+-------------+
| Nettoomsättning | - | - |
+---------------------------+--------------+-------------+
| Rörelseresultat | -498 283 | -320 581 |
+---------------------------+--------------+-------------+
| Resultat efter fin poster | -9 572 037 | -8 537 788 |
+---------------------------+--------------+-------------+
| Uppgifter på balansdagen: | | |
+---------------------------+--------------+-------------+
| Balansomslutning | 87 763 742 | 170 697 323 |
+---------------------------+--------------+-------------+
| Soliditet, % | 1,11 | 2,21 |
+---------------------------+--------------+-------------+

Information om publicering av finansiella rapporter
Matsorower AB (publ) har för avsikt att publicera delårsrapport för kvartal ett den 16 maj 2019.

Stockholm den 18 februari 2019

Matsorower AB (publ)
Ola Nilsson, vd

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Matsorower Pressrelease 2019-02-18.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25184
Matsorower Bokslutskommunike 2018.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25185

Denna information är sådan information som Matsorower AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (VpmL). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2019 kl. 08:30 CET.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.