Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

Maven Wireless svenska partner signerar ramavtal med bolagets produkter värt cirka 10 MSEK

Maven Wireless Sweden ABs svenska partner RF Coverage AB (RFC) har ingått ett RAM-avtal med Trafikverket avseende Utrustning för radiotäckning i Trafikverkets tunnlar. Det initiala avtalsvärdet för Maven Wireless produkter och tjänster uppskattas till cirka 10 MSEK under 2022 till 2027, med beställaroptioner på förlängningar t o m 2031.

“Vi ser fram emot att arbeta med RFC och Trafikverket för att fortsätta att modernisera de radiosystem som idag behöver bytas ut eller kompletteras i väg- och tågtunnlar. Vi har redan tidigare levererat våra banbrytande produkter för blåljusradio till Trafikverket och är glada över att Trafikverket nu valt vår partner och våra produkter för detta nya ramavtal.” säger Fredrik Ekström VD för Maven Wireless 

För mer information, kontakta:


Fredrik Ekström, CEO
+46-8-760 43 00
www.mavenwireless.com

Om Maven Wireless


Maven Wireless erbjuder banbrytande lösningar för trådlös inomhustäckning.
Bolaget erbjuder end-to-end digitala lösningar med enastående prestanda. Produkterna säkerställer trådlös täckning för såväl kritiska tjänster som konsumenttjänster och används i tunnlar, tåg, tunnelbanor, arenor, byggnader och mer. Vi brinner för att göra samhället och våra kunders och slutanvändares liv bättre, enklare och säkrare genom att leverera 100% trådlös täckning. 

Maven Wireless är noterat på Nasdaq First North Growth Market och aktien handlas med kortnamn MAVEN. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser och kan nås på info@fnca.se eller 08-528 003 99.
För mer information, vänligen gå till: www.mavenwireless.com

Denna information är sådan information som Maven Wireless Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-10-27 15:19 CEST.

Bifogade filer


Maven Wireless svenska partner signerar ramavtal med bolagets produkter värt cirka 10 MSEK

Författare MFN