Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Mavshack: Kommentar till beslut från disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm

KOMMENTAR TILL BESLUT FRÅN DISCIPLINNÄMNDEN VID NASDAQ STOCKHOLM

Övervakningsfunktionen* vid Nasdaq Stockholm har begärt att
disciplinnämnden ålägger Mavshack disciplinpåföljd för överträdelser av
Regelverket. Disciplinnämnden ålägger Mavshack att till börsen betala ett
belopp uppgående till SEK 293 304, motsvarande 4 årsavgifter. Överträdelsen
är hänförlig till åsidosättande avseende Regelverkets punkter för
informationsgivning (Pressmeddelanden) under första halvåret 2015.

Beslutet i sin helhet finns via Nasdaq Stockholms hemsida här

.

Mavshacks kommentar till beslutet
Mavshack noterades på Nasdaq First North i juni 2014 och hade således inte
någon längre erfarenhet av det regelverk som gäller för att vara listat på
Nasdaq First North. Initialt är det därför viktigt att samarbetet med
anlitad rådgivare (Certified Adviser) säkerställer att bolaget lever upp
till de förpliktelser och krav som regelverket föreskriver. Mavshack
respekterar de synpunkter och överträdelser som börsens
övervakningsfunktion framfört. Mavshack tycker dock att det belopp om 4
årsavgifter som disciplinnämnden ålagt bolaget att betala till börsen är
för högt. Motiveringen för detta är att bolaget jobbat tillsammans med sin
rådgivare (Certified Adviser) inom samtliga ärenden som börsen anmärkt på.
Bolaget upplever att detta samarbete fungerat väl. Bolaget har dessutom
under 2015 bytt ut både ledning och delvis även styrelsen samt förstärkt
med en extra resurs för informationsgivning. Mavshack har redogjort dessa
förändringar för disciplinnämnden, både skriftligen och muntligen.

*) Om börsens övervakningsfunktion (Surveillance)
Bolag som vill ansöka om att upptas till handel på First North måste anlita
en Certified Adviser. Det är Certified Advisers skyldighet att såväl
initialt som fortlöpande säkerställa att bolaget lever upp till de
förpliktelser och krav som är förknippade med att ha aktier listade på
First North. Gällande åtaganden för Certified Adviser framgår i ett separat
avtal mellan börsen och Certified Adviser. Det är börsens
övervakningsfunktion (Surveillance) som ansvarar för att kontrollera att
både bolag och Certified Advisers lever upp till regelverket på First
North. Surveillance övervakar även handeln på First North. Om ett bolag
inte lever upp till regelverket är det Certified Advisers ansvar att göra
en utredning av ärendet och omedelbart informera börsen om överträdelsen.
Därefter är det chefen för Surveillance som ansvarar för den vidare
hanteringen av ärendet. Skulle överträdelsen anses vara ursäktlig eller
mindre allvarlig kan börsen lämna skriftlig kritik direkt till bolaget
eller publicera en offentlig varning. Vid allvarligare överträdelser kan
beslut fattas om att lämna över ärendet till Stockholmsbörsens
Disciplinnämnd. Disciplinnämnden kan utdöma vite, motsvarande högst 15
årsavgifter, eller vid mycket allvarliga överträdelser, besluta om att
handeln i bolagets aktier ska upphöra.

12 maj 2016

För mer information vänligen kontakta
VD Rainier David, Telefon 08 124 517 90
Alternativt
CFO Per-Olov Östberg, 08-124 517 90

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mavshack Pressrelease 2016-05-12.pdf

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning.
Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint
global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket
av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande
innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk
underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en
egenutvecklad teknikplattform.
Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV.
Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget
finns på

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.