Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Mavshack: Kommuniké bolagsstämman

KOMMUNIKÉ BOLAGSSTÄMMAN

Kommuniké från Mavshack AB (publ) årsstämma den 17 maj 2016

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultatsräkningen och
koncernbalansräkningen fastställdes av stämman enligt styrelsens förslag.
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande
direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret
2015. Stämman beslutade att i ny räkning balansera -15 379 448 kronor.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att minska antalet styrelseledamöter från fem till tre.
Styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Till
styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes
Jonas Litborn, Freddie Matta och Tobias Fridman. För en mer ingående
presentation av ledamöterna hänvisas till .

Stämman valde vidare Ernst & Young AB som revisor för tiden t o m nästa
årsstämma.

Stämman beslutade fastställa styrelsens förslag till arvode med totalt 300
000 kronor att fördelas mellan styrelseledamöterna på sätt som styrelsen
finner lämpligt, dock att styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund
av anställning eller annat avtal inte ska erhålla något styrelsearvode.
Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt erhållen
offert och löpande räkning.

Bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av Mavshack aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning skall, i enlighet med vad
styrelsen där om beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning eller
apportegendom. Bemyndigandet omfattar totalt 80 miljoner aktier inkluderat
aktier som emitterade teckningsoptioner eller konvertibler berättigar till.

Ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet utan indragning
av aktier
För att styrelsen ska ha möjlighet att använda bemyndigande beslutade
stämman om ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital till lägst 10
miljoner kronor och högst 40 miljoner kronor samt att antal aktier ska vara
lägst 100 miljoner och högst 400 miljoner. För att återställa det fria
kapitalet för täckning av balanserade förluster beslutade stämman att
minska bolagets aktiekapital med 46 842 777,200 kronor utan indragning av
aktier. Det registrerade aktiekapitalet kommer efter denna minskning att
uppgå till 11 710 694,555 kronor.

18 maj, 2016

För mer information vänligen kontakta:
VD Rainier David, Telefon 08 124 517 90
Alternativt
CFO Per-Olov Östberg, 08-124 517 90

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mavshack Kommunike fran arsstamma.pdf

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning.
Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint
global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket
av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande
innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk
underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en
egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV.
Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget
finns på

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.