Du är här

2018-08-22

MaxFASTIGHETER: Delårsrapport Q2 2018

DELÅRSRAPPORT Q2 2018

Januari-juni
Intäkterna ökade med 30 procent till 51,8 mkr (39,9).
Driftöverskottet ökade med 32 procenttill 40,0 mkr (30,2).
Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 18,9 mkr (17,3).
Periodens resultat uppgick till 20,0 mkr (18,3), motsvarande 1,4 kronor per aktie (1,4).
EPRA NAV uppgick till 41,8 kr.

Händelser efter periodens utgång
Etapp 2 av projekt Fanfaren i Karlstad är under upphandling. Projektstart för etapp 2, gällande 10 446 kvm, är tilltänkt till kvartal 4 2018. 56 procent av fastigheten är föruthyrd och inflyttning är beräknat till kvartal 1 2020.

VD har ordet

Förvaltningsresultatet fortsätter att stärkas genom ökade hyresintäkter och effektiv förvaltning. Resultatutvecklingen är fortsatt stark och överskottsgraden uppgår till för branschen höga 81,2 procent.

MaxFastigheter har under första halvåret fokuserat på utveckling av befintliga fastigheter och på våra stora projekt i Karlstad och Gävle. Projekten följer tidplanen och det är mycket inspirerande att se byggnaden i Karlstad på plats. Det bådar gott inför fortsättningen av projektet där Etapp 2 har planerad byggstart hösten 2018. Vi kan med glädje informera att ICA blir hyresgäst i denna etapp, till en yta på 1 700 kvm och vi har idag ca 56 % föruthyrt av de ca 9 300 kvm uthyrbar area.

Den ekonomiska uthyrningsgraden har väsentligt ökat från 89,1 procent och uppgår nu till 92,5 procent. Vi har arbetat aktivt med fastighetsutveckling och det har i sin tur inneburit att vi landat ett antal större hyresgäster. Nämnas kan Stadium Outlet, Kamux, Servistore m fl. Uthyrningarna föranleder vissa hyresgästanpassningar i befintliga byggnader. Dessa investeringar slår igenom på hyresnivåerna och följdeffekten blir ökade marknadsvärden. Värdeförändring förvaltningsfastigheter har i och med investeringarna ökat med närmare 8 mkr.

Vi har få vakanser i vårt förvaltningsbestånd och marknaden är stark. Vi kommer fortsätta bygga värde genom lönsam fastighetsutveckling och aktiv fastighetsförvaltning.

Sammantaget är vi nöjda med utvecklingen under det första halvåret och ser med tillförsikt fram emot resten av året.

Håkan Karlsson, vd

KALENDARIUM

Q3/Delårsrapport januari-september 2018, 15 november 2018
Q4/Bokslutskommunik 2018, 15 februari 2019
Bolagsstämma 2018, 7 maj 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Eskilstuna den 22 augusti 2018

KONTAKT

Håkan Karlsson, vd
+46 70 618 24 61

Magnus Fält, vice vd & fastighetschef
+46 70 618 24 60

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MaxFASTIGHETER Delarsrapport Q2 2018.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23843

MaxFastigheter i Sverige AB (publ)
Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla
Organisationsnummer: 556937-5487
Mer information finns på www.maxfastigheter.se http://www.maxfastigheter.se
Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.