Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-12

Maxkompetens Sverige AB: Maxkompetens Sverige AB (publ) höll onsdagen den 12 oktober 2016 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

a) Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och
balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
för räkenskapsåret 2015-05-01 - 2016-04-30.

b) Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att
utdelning sker med 0,12 kr per aktie för räkenskapsåret 2015-05-01 -
2016-04-30.

c) Årsstämman beslutade att avstämningsdag för utdelning fastslås till
fredagen den 14 oktober 2016 och att utdelning utanordnas onsdagen
den 19 oktober 2016.

d) Årsstämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD.
e) Årsstämman fastställde styrelsearvodet till styrelseordföranden
Thomas Wiberg med 100 000 kr såsom lön och styrelsearvode till
Andreas Björklund med 50 000 kr såsom lön.

f) Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning.

g) Årsstämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill slutet
av nästa årsstämma, ska utgöras av tre stämmovalda styrelseledamöter
och en styrelsesuppleant. Årsstämman beslutade, omval av Mikael
Norberg till ordinarie styrelseledamot. Martin Ohlsson entledigas och
nyval av Andreas Björklund som ordinarie styrelseledamot. Thomas
Wiberg omvaldes till styrelsens ordförande och Ronny Siggelin som
styrelsesuppleant. Omval av revisorn Ole Deurell.

Ole Deurell Revisor, (Parameter Revision AB)
Thomas Wiberg Styrelseordförande
Mikael Norberg Styrelseledamot
Andreas Björklund Styrelseledamot
Ronny Siggelin Styrelsesuppleant

Kallelse till årsstämma och övriga handlingar finns tillgängliga på
bolagets hemsida www.maxkompetens.se. Protokollet från årsstämman
kommer att läggas ut på bolagets hemsida senast två veckor från
dagens datum.

För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, koncernchef
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se. Telefon: +46 (0)73 436 81 01

Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/maxkompetens-sverige-ab/r/maxkompetens-sverige...
http://mb.cision.com/Main/13419/2099575/573804.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.