Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Meda 12 mån: Ebitda 3,94 mdkr (SIX 3,95)

(SIX) Specialty Pharma-bolaget Meda redovisar ett
rörelseresultat på ebitda-nivå på 3,94 miljarder kronor (4,68).
Analytikerna hade räknat med ett väntat värde om knappt 3,95
miljarder kronor, enligt SIX Market Estimates enkät.

Nettoomsättningen uppgick till 13,0 miljarder kronor (12,9).
Den väntade nettoomsättningen var 13,1 miljoner kronor.

Utfallet kan även jämföras med Medas egna prognos som låg på
en försäljning nära 13 miljarder kronor med en ebitda-marginal
på omkring 30 procent. Det motsvarar ett ebitda-resultat på nära
3,9 miljarder kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning för helåret 2012 på 2,25
kronor per aktie (2,25). Den väntade utdelningen låg på 2,11
kronor.

Joakim Johansson, tel +46 31-350 64 84
joakim.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.