Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-02

Meda 2 kv: Ebitda blev 922 Mkr (SIX 999) (Forts)(R)

(Förtydligar avvikelse från ebitda-resultat)

(SIX) pecialty Pharma-bolaget Meda redovisar ett
ebitda-resultat på 922 miljoner kronor (1.024) för det andra
kvartalet 2013.

Analytikerna i SIX Market Estimates enkät hade räknat med ett
resultat om 999 miljoner kronor. Spannet i förväntingarna låg
mellan 963 och 1.039 miljoner kronor.

Utfallet för ebitda-resultatet var därmed 7,7 procent sämre
jämfört med förväntningarna. Ebitda-marginalen var 28,1 procent
(30,3), väntat var 30,1 procent.

Resultatet efter finansnetto var 239 miljoner kronor (341).
Förväntningarna låg på 333 miljoner kronor.

Rörelseresultatet var 381 miljoner kronor (486), vilket gav
en rörelsemarginal om 11,6 procent (14,4). Förväntningarna låg
vid ett rörelseresultat om 459 miljoner kronor och en marginal
på 13,8 procent.

Nettoresultatet uppgick till 192 miljoner kronor (284) eller
ett resultat per aktie om 0,64 kronor (0,96) efter full
utspädning. Analytikerna hade räknat med ett nettoresultat om
268 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 3.279 miljoner kronor (3.383)
jämfört med det väntade värdet om 3.344 miljoner kronor.

Daniel Albin
daniel.albin@six-group.se
SIX News

Författare TIC