Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Meda 4 kv: Ebitda-resultat 892 Mkr (SIX 911) (Forts)

(Lägger till mer information)

(SIX) Specialty Pharma-bolaget Meda redovisar ett
ebitda-resultat på 892 miljoner kronor (1.190) för det fjärde
kvartalet 2012. Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat
om 911 miljoner kronor, enligt SIX Market Estimates enkät.

Det innebär att ebitda-resultatet var 2,1 procent sämre än
väntat jämfört med SIX väntevärde.

Ebitda-marginalen var 27,9 procent (34,4) och förväntningarna
låg på 27,6 procent.

Resultatet efter finansnetto var 213 miljoner kronor (509).
Väntat resultat var 233 miljoner kronor. Rörelseresultatet var
349 miljoner kronor (658) och det väntade resultatet uppgick
till 374 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 10,9 procent
(19,0) och förväntningarna låg på 11,3 procent.

Nettoresultatet uppgick till 357 miljoner kronor (510)
jämfört med förväntningarna vid 175 miljoner kronor. Resultat
per aktie var 1,21 kronor (1,69) efter full utspädning.

Nettoomsättningen uppgick till 3.195 miljoner kronor (3.456).
Analytikerkåren hade förväntat sig en omsättning på 3.297
miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,25 kronor per aktie
(2,25) för 2012. Analytikerna hade väntat sig en utdelning om
2,11 kronor per aktie.

Henrik Öhlin, tel +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
SIX News

Författare direkt.