Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-14

MEDA: Meda etablerar samarbete för Elestrin i USA

Meda har ingått ett marknadsföringsavtal med Mission Pharmacal, ett
bolag som är verksamt inom kvinnosjukdomar, för Medas produkt
Elestrin för topikal östrogenersättning.

Elestrin förvärvades 2012 från Jazz Pharmaceuticals och har visat god
tillväxt sedan dess. Samarbetet kommer att säkerställa tillgång till
resurser och fortsatt tillväxt för Elestrin i samband med att Meda
ökar sitt fokus på allergi- och astmaområdet i USA.

"Genom detta samarbete optimerar vi försäljningsinsatserna för
Elestrin samtidigt som vi kan öka fokus på allergi- och
astmaområdet", säger Dr. Jörg-Thomas Dierks, VD Meda AB.

Vid eventuella frågor, kontakta:

Paula Treutiger, Investor Relations tel: 0733-666 599
paula.treutiger@meda.se

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharma
företag. Medas produkter säljs i drygt 120 länder världen över och
bolaget har egna marknadsorganisationer i fler än 55 länder. Medas
aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Stock Exchange i Stockholm
under Large Cap. För mer information besök www.meda.se.

Denna pressrelease utgör inte ett erbjudande om att sälja aktier eller
en uppmaning om att köpa aktier i Meda. Denna pressrelease innehåller
även vissa framåtblickande uttalanden med avseende på vissa framtida
händelser, planer och Medas möjliga finansiella utveckling.
Framåtblickande uttalanden kan urskiljas genom att de inte
uteslutande avser historiska eller aktuella fakta och kan ibland
innefatta orden ''kan'', ''ska'', "har för avsikt att'',
''förväntas'', ''beräknas'', ''uppskattas'', ''föresätts'',
"planeras", "prognostiseras, '''tros'' eller jämförbara uttryck.
Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida
händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll
för en mängd olika risker och osäkerhetsmoment. Om sådana risker
eller osäkerhetsmoment förverkligas kan Medas resultat påverkas
väsentligt. Riskerna och osäkerhetsmomenten inkluderar, men är inte
begränsade till, risker förknippade med osäkerhet kring
läkemedelsforskning och produktutveckling, tillverkning och
kommersialisering, inverkan av konkurrerande produkter, patent,
rättsliga utmaningar, statliga regleringar och godkännanden, Medas
förmåga att säkra nya produkter för kommersialisering och/eller
utveckling samt andra risker och osäkerhetsmoment som från tid till
annan framgår av Medas kvartals- eller årsrapporter, prospekt eller
pressmeddelanden. Åhörare och läsare uppmanas notera att inget
framåtblickande uttalande utgör någon garanti för framtida resultat
och att faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som
beskrivs i det framåtblickande uttalandet. Meda har inte någon
avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande
uttalanden.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/meda/r/meda-etablerar-samarbete-for-elestrin-i...
http://mb.cision.com/Main/357/9550779/220436.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.