Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-31

MEDA: Meda förvärvar Rottapharm och blir en ledare bland europeiska specialty pharma företag

·
Den sammanslagna enheten kommer att bli större och mer omfattande med
högre lönsamhet, med proformaintäkter och EBITDA uppgående till 18
miljarder kronor (1,9 miljarder euro)[1]
(http://file///C:/Users/hbt/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20I...)
respektive 5 miljarder kronor (0,5 miljarder euro) år 2013

·
Förvärvet om 21,2 miljarder (2,275 miljarder euro) inklusive en
nettoskuld på 2,8 miljarder kronor (ca 300 miljoner euro) innebär en
värdering av eget kapital på 18,4 miljarder kronor (1,975 miljarder
euro)

·
Stärker Medas intäktsprofil genom att bidra med en stark
varumärkesportfölj inom egenvård

·
Ökar närvaron på utvecklingsmarknader med cirka 50% till en
försäljning på 3 miljarder

·
Förväntade årliga kostnadssynergier på cirka 900 miljoner kronor som
kommer att nå full effekt 2016

·
När full integration uppnåtts år 2016 beräknas vinst och kassaflödet
per aktie att öka med mer än 20%

·
Starkt kombinerat kassaflöde vilket leder till snabb minskning av
skuldsättningen med återgång till nuvarande
nettoskuldsättnings/EBITDA-nivå under 2016[2]
(http://file///C:/Users/hbt/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20I...)
och därmed möjliggör såväl organisk tillväxt som
förvärvsinvesteringar i framtiden

·
Affären förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2014 efter
antitrust godkännande

Meda meddelade i dag att företaget ingått en bindande överenskommelse
om att förvärva Rottapharm│Madaus ("Rottapharm"), ett italienskt
bolag som ägs av familjen Rovati, för en köpeskilling om 21,2
miljarder kronor (2,275 miljarder euro) på kassa- och skuldfri basis.
Köpeskillingen kommer att utgöras av 15,3 miljarder kronor (1,643
miljarder euro) kontant, 30 miljoner Meda-aktier till ett värde
motsvarande 3,3 miljarder kronor (357 miljoner euro) samt en
ovillkorlig uppskjuten betalning om 2,6 miljarder kronor (275
miljoner euro) som kommer att erläggas i januari 2017. När
transaktionen är klar kommer familjen Rovati att äga 9% av Meda.

Rottapharm S.p.A., som har sitt huvudkontor i Monza i Italien,
grundades 1961 av professor Luigi Rovati och har idag vuxit till ett
ledande specialty pharma-bolag med fokus på varumärken inom egenvård.
Bolagets produkter utmärker sig inom egenvårdssektorn genom
professionella rekommendationer från läkare och apotekspersonal.
Bolaget kombinerar receptbelagda läkemedel som omfattas av
läkemedelsförmånen (Rx) med egenvårdsprodukter med hög vetenskaplig
trovärdighet (kliniskt bevisad egenvård Cx); dessa utgörs av
produkter med hög marginal som inte omfattas av läkemedelsförmånen,
skrivs ut eller rekommenderas av läkare och saknar i stort sett
generikakonkurrens. Rottapharm är ett globalt bolag med närvaro i 90
länder över hela världen; 2013 uppgick bolagets intäkter till 536
miljoner euro varav 75% inom Cx-sektorn, med en bruttomarginal på 67%
och en justerad EBITDA på 149 miljoner euro motsvarande en marginal
på 28%. Under perioden januari-juni i år uppgick
försäljningstillväxten exklusive förvärv till cirka 5%[3]
(http://file///C:/Users/hbt/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20I...).

"Förvärvet av Rottapharm är ett viktigt steg på vägen mot ett starkare
och bättre Meda. Rottapharm är ett framstående specialty pharma
företag med tydligt differentierade varumärken som är ledande inom
Cx. Sammanslagningen ger en förbättrad Rx/Cx-balans och ökade
investeringsmöjligheter", säger Medas VD dr Jörg-Thomas Dierks. 'Det
här förvärvet ligger i linje med våra strategiska prioriteringar att
genomföra förvärv som skapar värde och investera i egenvård och
utvecklingsmarknader. Vi är mycket imponerade av den verksamhet som
familjen Rovati byggt upp och vi är stolta över att kunna välkomna
familjen Rovati som stor aktieägare i Meda."

"Sen Rottapharm grundades 1961 har vi byggt upp företaget till ett
ledande specialty pharma-bolag och fokuserat på varumärken inom
egenvård genom att dra nytta av vårt ursprung inom klinisk forskning
och utveckling. Nu är vi redo att ta nästa steg", säger Rottapharms
VD Luca Rovati. "Vi är mycket glada över att ha uppnått den här
överenskommelsen med Meda och vi är övertygade om att detta kommer
att skapa betydande långsiktiga värden för samtliga intressenter. Vi
är också övertygade om att våra läkemedel med hjälp av Medas expertis
och resurser kommer att kunna fortsätta vara till nytta för patienter
och läkare i framtiden. Jag ser verkligen fram emot att som näst
största aktieägare i Meda kunna medverka till det sammanslagna
bolagets fortsatta framgångar."

Bakgrund till affären

Större, mer omfattande, ökad lönsamhet

·
Med den här affären skapas en ledande specialty pharma-verksamhet med
fokus på varumärken med proformaintäkter på mer än 18 miljarder
kronor under 2013 och goda tillväxtutsikter.

·
Det sammanslagna bolaget kommer att ha ett bättre utgångsläge för att
kunna exploatera ett antal attraktiva varumärken och i större
utsträckning nå ut till läkare, apotekspersonal och konsumenter.

·
Sammanslagningen kommer att ge förbättrad lönsamhet tack vare att
synergier inom överlappande infrastrukturer kan realiseras.

Ökad närvaro inom egenvårdssektorn

·
Cx är en attraktiv sektor med fri prissättning (ingen
läkemedelssubvention), begränsad generikakonkurrens och snabbt
marknadsinträde, samtidigt som den erbjuder forskningsbaserade och
kliniskt effektiva läkemedel.

·
Som sammanslagen enhet kommer Meda att ha en bra balans mellan
receptbelagt sortiment (~60%) och egenvårdsprodukter (~40%).
Företagets resurser kommer att läggas på ledande varumärken i syfte
att förbättra försäljningstillväxt, internationalisering och
varumärkesutvidgning på befintliga marknader.

Förvärv av stark och mångsidig varumärkesportfölj

Rottapharm marknadsför en balanserad portfölj av starka varumärken som
t ex:

·
Dona® (Cx), glukosaminsulfat för behandling av osteoartrit,
originalprodukt och global marknadsledare med stark försäljning på
utvecklingsmarknader som t ex Ryssland, Kina och Thailand.

·
Saugella® (Cx), en produkt för intimhygien till kvinnor, som är
marknadsledande i Italien, Tyskland och Taiwan och ska lanseras i ett
flertal andra länder.

·
ArmoLIPID® (Cx), Italiens ledande kosttillskott för behandling av
dyslipidemier med 60% marknadsandel; lanserades nyligen i ett antal
andra länder, däribland Spanien, Portugal, Belgien, Österrike och
Thailand.

·
Legalon® (Rx), används för behandling av degenerativa, inflammatoriska
och fibrotiska sjukdomar i levern. Legalon SIL är en injicerbar form
som har indikationen svampförgiftning och som genomgår kliniska
studier som preventionsbehandling mot hepatit C-recidiv hos
levertransplantationspatienter.

Starkare fäste på utvecklingsmarknader

·
Medas globala omfattning kommer att ökas ytterligare genom utvidgad
verksamhet på utvecklingsmarknader med försäljning på över 3
miljarder kronor (17% av 2013 års proformaförsäljning). Detta
motsvarar en ökning på cirka 50%.

·
I synnerhet Rottapharms etablering med egen säljorganisation i
Sydostasien är viktig som komplement till Meda och ger bolaget ökade
möjligheter att sälja sina produkter på nya geografiska marknader.

Attraktiva finansiella effekter

·
Förvärvet förväntas ge upphov till årliga kostnadssynergier på cirka
900 miljoner kronor med full effekt år 2016. Synergierna förväntas
komma från effektivisering av försäljning och marknadsföring,
administration, och forskning och utveckling. Förutom dessa områden
finns det även andra fördelar som att sälja in Medas produkter på nya
geografiska marknader samt återföra vissa tillstånd till Meda.

·
Förvärvet förväntas öka till både vinst och kassaflöde per aktie med
över 20% då full integration uppnåtts år 2016.

·
Samgåendet förväntas ge upphov till förstärkt kassaflöde vilket kommer
att göra det möjligt för verksamheten att snabbt stärka
balansräkningen från en förväntad nettoskuldsättnings/EBITDA-nivå på
över 5x vid årets slut 2014 tillbaka till nuvarande
nettoskuldsättnings/EBITDA-nivå år 2016.

Betalningsvillkor

Förvärvet kommer att utgöras av 15,3 miljarder kronor (1,643 miljarder
euro) kontant, 30 miljoner Meda-aktier till ett värde motsvarande 3,3
miljarder kronor (357 miljoner euro) samt 2,6 miljarder kronor (2,275
miljoner euro) som en ovillkorlig uppskjuten betalning som kommer att
erläggas i januari 2017, vilket blir sammanlagt 21,2 miljarder kronor
(2,275 miljarder euro) på kassa- och skuldfri basis.

Finansiering

Förvärvet kommer att finansieras genom en kombination av nya
skuldåtaganden, nyemission med företrädesrätt för befintliga
aktieägare, samt betalning i Medaaktier. 28 miljarder kronor har
beviljats som övergångsfinansiering, vilket inkluderar omfinansiering
av Medas befintliga krediter. Slutfinansieringen förväntas utgöras av
en kombination av syndikerad bankkredit (26 miljarder kronor) samt
nyemission (2 miljarder kronor). Som tidigare nämnts motsvarar
betalningen i Medaaktier 3,3 miljarder kronor.

Då transaktionen är genomförd kommer familjen Rovati att ha en
väsentlig aktiepost i Meda med en ägarandel på 9%. Familjen Rovati
och Stena Sessan Rederi AB har båda förbundit sig att teckna sin
prorataandel i nyemissionen med företrädesrätt för befintliga
aktieägare.

Godkännanden och tidtabell

Köpet av Rottapharm måste rapporteras till konkurrensmyndigheter i
flera länder. Ansökningar om godkännande kommer att påbörjas inom
några få dagar och transaktionen beräknas slutföras under sista
kvartalet 2014, efter att godkännanden erhållits.

Inga andra väsentliga villkor finns för att affären ska kunna
slutföras.

Medas styrelse kommer att kalla till extraordinär bolagsstämma för att
besluta angående nyemission med företrädesrätt för befintliga
aktieägare. Aktieägarna kommer att underrättas så snart som möjligt
efter det att affären slutförts.

Proforma

Proformaöversikten nedan ger en sammanfattning av de två sammanslagna
verksamheterna, exklusive synergier.

+------------------+-----------+-----------------+----------------+
|(miljarder kronor)|Meda (2013)|Rottapharm (2013)|Kominerat (2013)|
+------------------+-----------+-----------------+----------------+
|Försäljning |13,1 |5,0 |18,1 |
+------------------+-----------+-----------------+-------------...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.