Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-10

MedCap AB: EBITDA för andra kvartalet ökade med 49 procent.

ANDRA kvartalet APRIL - JUNI

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 173,0 (144,7) MSEK, en
ökning med 20 procent. Exklusive förvärv ökade nettoomsättning med 9
procent.

· Koncernens EBITDA uppgick till 18,5 (12,4) MSEK, en ökning med 49
procent.

· EBITDA-marginalen uppgick till 11 (9) procent.
· Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till
4,8 (7,2) MSEK.

· Vinst per aktie uppgick till 0,0 (0,3) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,8 (23,4)
MSEK.

HALVÅRET JANUARI - JUNI

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 355,6 (284,5) MSEK, en
ökning med 20 procent. Exklusive förvärv ökade nettoomsättning med 11
procent.

· Koncernens EBITDA uppgick till 40,9 (27,5) MSEK, en ökning med 49
procent.

· EBITDA-marginalen uppgick till 11 (10) procent.
· Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till
15,8 (14,6) MSEK.

· Vinst per aktie uppgick till 0,6 (0,5) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,3 (43,8)
MSEK.

· Från och med detta räkenskapsår redovisas segmentet
Läkemedelshandel som verksamhet under avveckling.

Andra Halvåret Helår
kvartalet (maj
-dec)
2018 2017 Ändring 2018 2017 Ändring 2017
Nettoomsättning (MSEK) 173,0 144,7 28,3 355,6 284,5 71,1 411,2
Rörelseresultat före 18,5 12,4 6,1 40,9 27,5 13,4 41,5
av- och nedskrivningar
(MSEK)
Rörelsemarginal före 10,7% 8,6% 2,1% 11,5% 9,7% 1,8% 3,6%
av- och nedskrivningar -enhet -enhet
Rörelseresultat före 15,9 9,4 6,5 35,1 20,9 14,2 34,4
av- och nedskrivningar
av immateriella
anläggningstillgångar
(MSEK)
Rörelsemarginal före 9,2% 6,5% 2,7% 9,9% 7,3% 2,5% 8,3%
av- och nedskrivningar -enhet -enhet
av immateriella
anläggningstillgångar
Vinst per aktie före 0,0 0,3 0,0 0,6 0,5 0,4 0,2
utspädning (SEK)

VD-kommentar

Under andra kvartalet fortsatte den positiva utvecklingen för
koncernen, primärt drivet av en fortsatt stark utveckling inom
Medicinteknik. Omsättningsökningen uppgick till 20 procent och
EBITDA-resultatet steg med 49 procent under det andra kvartalet
jämfört med motsvarande period föregående år.

Mot bakgrund av beslutet att koncentrera koncernen mot de två växande
och lönsamma affärsområdena Medicinteknik och Specialistläkemedel som
fattades i januari så har styrelsen under andra kvartalet beslutat om
följande nya finansiella mål för verksamheten:

· Att uppnå en omsättning om 1,5 miljarder inom 4 till 5 år
· En EBITDA tillväxt om 15% årligen över en affärscykel
· En nettoskuld/EBITDA lägre än 3

Den starka resultat- och försäljningsutvecklingen i affärsområdet
Medicinteknik fortsatte under andra kvartalet 2018. Utvecklingen
drevs framförallt av dotterbolaget Abilia som uppvisade en fortsatt
stark försäljningstillväxt på de nordiska marknaderna i kombination
med en gynnsam produktmix som stärkte bruttomarginalen. Det är
fortsatt de kognitiva produkterna som driver tillväxten och Abilia
har med de produkterna ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande med
tydlig klinisk nytta och hälsoekonomi för kunden. Även Cardiolex, där
Strässle nu ingår, bidrog positivt till utvecklingen under kvartalet.
Cardiolex har med sitt digitala erbjudande och starka position i
Sverige och Tyskland en stor möjlighet att öka sin internationella
tillväxt med utgångspunkt från de svenska och tyska
marknadsplattformerna. Inpac har under kvartalet stabiliserat
verksamheten under ny VD och slutfört den pågående integrationen och
omstruktureringen av verksamheten inom nutrition som övertogs under
föregående verksamhetsår. Jag bedömer att verksamheten under
kvartalet genomfört de omstruktureringsåtgärder som krävs vilket gör
att vi förväntar oss ett väsentligt bättre andra halvår.

Affärsområdet Specialistläkemedel erhöll ett antal viktiga
godkännanden under andra kvartalet där TLV:s besked om att inkludera
Oxibutynin i läkemedelsförmånen är det mest väsentliga långsiktigt.
Lönsamhetsutvecklingen under kvartalet är dock inte
tillfredsställande och det återstår fortsatt mycket arbete för att nå
acceptabla nivåer. Den svaga vinstutvecklingen under kvartalet
förklaras i huvudsak av en svag utveckling för den externa affären
inom CDMO-verksamheten. Glädjeämnet under kvartalet var den fortsatt
fina försäljningsutvecklingen inom den nordiska läkemedelsportföljen
samt godkännande av Morfin och Efedrin. Tillväxten är ett resultat av
ett fokuserat lanseringsarbete som pågått sedan 2017 samt ett antal
viktiga prisgodkännanden från TLV som kom på plats under slutet av
2017 och inledningen av 2018. Mot slutet av kvartalet meddelades
också att Anna Linton rekryterats som ny VD till Unimedic och
tillträder efter sommaren. Anna kommer med mycket relevanta
erfarenheter för att fortsätta utvecklingen av Unimedic och jag
passar på att hälsa henne varmt välkommen.

Sammantaget är resultatet för koncernen under andra kvartalet
glädjande, men det återstår fortsatt mycket potential att hämta hem i
de satsningar som gjorts under föregående räkenskapsår.

Karl Tobieson, VD

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s Marknads-missbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti kl. 06.30
CET.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil
46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att
förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka
med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och
affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer
information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medcap-ab/r/ebitda-for-andra-kvartalet-okade-m...
http://mb.cision.com/Main/2678/2589691/889302.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.