Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-09-02

MedCap AB: Fortsatt stark försäljningsutveckling under första kvartalet

Första kvartalet

· Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 238 171 (181
865) KSEK. Exklusive Pharma Trading var koncernens nettoomsättning
127 853 (92 865), en ökning med nästan 38 procent

· Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick
till 9 716 (9 688) KSEK. Exklusive Pharma Trading var
rörelseresultatet före av- och nedskrivningar 10 447 (7 054), en
ökning med drygt 48 procent

· Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar uppgick till 3,9 (5,3)
procent

· Resultat efter skatt uppgick till 472 (2 751) KSEK
· Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,00
(0,02) SEK

· Periodens kassaflöde var -5 012 (-2 455) KSEK
MedCaps omsättning och resultat i sammandrag

Första kvartalet Helåret 2015/2016
2016/2017 2015/2016
Nettoomsättning (KSEK) 238 171 181 865 816 918
Rörelseresultat före av- 9 716 9 688 55 310
och nedskrivningar (KSEK)
Rörelsemarginal före av- 4,1% 5,3% 6,8%
och nedskrivningar
Vinst per aktie (SEK) 0,00 0,02 0,15

VD ordet

"Under årets första kvartal uppvisade MedCap fortsatt stark tillväxt.
Försäljningen ökade framförallt inom Unimedic, där affärsområdena
Specialty Pharma och Pharma Trading växte starkt. Resultatet ökade
endast marginellt, som en effekt av en lager-nedskrivning inom Pharma
Trading motsvarande 3,8 MSEK. Engångs nedskrivningen beror på att
Läkemedelsverket med kort varsel förtydligat tillämpningen av rådande
regelverk vilket påverkar export möjligheterna av läkemedel från
Sverige negativt. Förtydligandet förväntas dock inte ge ytterligare
finansiella effekter framgent. Verksamheterna exklusive Pharma
Trading ökade resultatet med drygt 48 procent och hade en marginal på
drygt 8 procent. Lönsamheten var god inom flertalet av koncernens
verksamheter, delvis som en följd av att försäljningen av tjänster
och produkter med högre marginal ökade. På rullande tolv månaders
basis närmar vi oss delmålet om tio procents vinstmarginal." Karl
Tobieson, VD

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil
46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s Marknads-missbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2016 kl.
06.30 CET.

MedCap är en marknadsnoterad investeringsorganisation med fokus inom
Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga
avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis
onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom
onoterade life science bolag för marknadens aktörer.

MedCap handlas under symbolen MCAP på Nasdaq OMX Stockholm. Mer
information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medcap-ab/r/fortsatt-stark-forsaljningsutveckl...
http://mb.cision.com/Main/2678/2070256/556716.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.