Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-17

MedCap AB: Valberedning i MedCap utsedd

Vid årsstämman 2019 beslutades att valberedningen i MedCap AB (publ)
ska bildas genom att styrelsens ordförande, baserat på ägarstatistik
vid tredje kvartalets utgång från Euroclear Sweden AB, kontaktar de
tre röstmässigt största aktieägarna, vilka vardera har rätt att utse
en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Valberedningen inför årsstämman 2020 i MedCap AB (publ) består av
följande personer:

Peter Ehrenheim, styrelseordförande MedCap AB
Bengt Julander, utsedd av Linc AB
Patrik Tigerschiöld, utsedd av Bure Equity AB
Claes Murander, utsedd av Lannebo Fonder

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2020
avseende val av stämmoordförande, ordförande och övriga ledamöter i
styrelsen samt av revisor. Valberedningens uppgift är också att lämna
förslag till styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden samt principer
för utseende av valberedning inför årsstämman 2021.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta
skriftligen under följande adress:

Valberedningen
MedCap AB
Sundbybergsvägen 1
171 73 Solna

Förslag kan även lämnas per e-post till följande adress:
info@medcap.se

För att valberedningen ska hinna behandla inkomna förslag bör dessa
vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2020.
Valberedningens förslag kommer att presenteras i god tid innan
årsstämman och offentliggöras på bolagets hemsida i samband därmed.

Denna informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2019 kl. 12.30 CET.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil
46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att
förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka
med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och
affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer
information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medcap-ab/r/valberedning-i-medcap-utsedd,c293...
https://mb.cision.com/Main/2678/2934851/1124994.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.