Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

MEDCORE: Kommuniké från Medcore AB årsstämma 2014

MedCore AB
Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från Medcore AB årsstämma 2014

Kista, 2014-04-25 08:58 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Kommuniké från MedCore ABs årsstämma 2014

MedCore AB (publ) avhöll under torsdagen den 24 april 2014 sin årsstämma.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas
för räkenskapsåret 2013.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Bolagsstämman beslöt att styrelsen skall bestå̊ av fyra ledamöter.
Styrelseledamöterna Bo Lengholt, Håkan Åström och Anna Levander omvaldes och
nyval skedde av Anders Essen Möller. Omval skedde även av revisorn.

Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med sammanlagt 500 000 kronor för
tiden intill nästa årsstämma, varav 200 000 kronor utgör ersättning till
styrelseordföranden samt 100 000 kronor vardera utgör ersättning till övriga
styrelseledamöter, i den mån de inte erhåller lön från bolaget. Beslut fattades
även om att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Stämman beslöt om riktlinjer för utseende av valberedning. Valberedningen skall
bestå̊ av tre till fem ledamöter varav en skall vara oberoende till förhållande
bolaget och dess större aktieägare. Valberedningens sammansättning skall
offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2015.

Stämman beslöt om ett emissionsbemyndigande till styrelsen fram till nästa
årsstämma. Styrelsens bemyndigande skall vara begränsat till emissionsbeslut
som innebär att aktiekapitalet ökar med maximalt 1 600 000 kr totalt, vilket
motsvarar en utspädning av kapitalet och rösterna uppgående till ca 9,1 %, om
teckningsoptionerna som emitterades av årsstämman 2012 utnyttjas till fullo.

Kista den 24 april 2014

MedCore AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Per Wallén, tel 073 - 310 32 97, e-mail: per.wallen@medcore.se

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.