Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-27

Meddelelse om ordinær generalforsamling i Valuer Holding A/S

Selskabsmeddelelse nr. 23-2021

Til aktionærerne i Valuer Holding A/S

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Valuer Holding A/S  i henhold til vedtægternes pkt. 5.4. 

Torsdag den 11. november 2021 kl. 12:00 (CET)

Kristianiagade 7
2100 København Ø

COVID-19-sikkerhedsforanstaltninger
For at minimere risikoen for smittespredning af COVID-19 og for at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, opfordrer bestyrelsen til, at Valuer’s aktionærer undlader at møde op fysisk på generalforsamlingen og i stedet stemmer forud for generalforsamlingen ved brevstemme eller ved fuldmagt til bestyrelsen. Bestyrelsen håber på alles forståelse.

Dagsorden

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
  2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
  4. Valg af bestyrelse
  5. Valg af revisor
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne
  7. Eventuelt

Uddybning af de enkelte dagsordenspunkter

Ad. Pkt. 2
Bestyrelsen anbefaler, at årsrapporten godkendes.

Ad. Pkt. 3
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til disponering af resultatet, der fremgår af årsrapporten for 2020/21.

Ad. Pkt. 4
Bestyrelse foreslår at følgende genvælges til selskabets bestyrelse: 

Susanne Larsson (Bestyrelsesformand)
Michael Moesgaard Andersen (Næstformand)
Finn Peder Hove
Flemming Poulfelt

Ad. Pkt. 5
Bestyrelsen anbefaler at PricewaterhouseCoopers genvælges som revisor.

Tilmelding og adgangskort

En aktionærs ret til at deltage i og stemme på den ordinære generalforsamling afhænger af de aktier, der indehaves af aktionæren på registreringsdatoen, som er den 4. november 2021.

Aktionærer, der er berettiget til og ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling, skal informere selskabet om deres deltagelse senest mandag den 8. november 2021 kl. 23:59 ved at tilmelde sig elektronisk på Valuers investorportal, der er tilgængelig på selskabets hjemmside: 

https://investors.valuer.ai/governance/Generalforsamling-AGM/default.aspx

Log ind med Nem-ID eller VP-ID. 

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at aktionæren eller en eventuel fuldmægtig har anmodet om at få udstedt adgangskort. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen. 

Ved tilmelding til generalforsamlingen via Valuers investorportal udstedes adgangskort automatisk.  Endvidere er der som bilag til denne indkaldelse vedlagt formular til brug for bestilling af adgangskort. Bestilling af adgangskort skal ske senest mandag den 8. november 2021 kl. 23:59. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

Fuldmagt
Alle aktionærer er berettiget til at udpege en anden person med fuldmagt til at overvære generalforsamlingen på vedkommendes vegne. 

Der kan gives fuldmagt elektronisk på Valuers investorportal. Alternativt kan der gives skriftlig fuldmagt ved hjælp af formularen til fuldmagt, der kan hentes på selskabets hjemmeside: https://investors.valuer.ai/home/default.aspx

Når den er udfyldt og signeret, kan formularen sendes som scannet dokument via e-mail til vpinvestor@vp.dk

Aktionærer opfordres til at give fuldmagten elektronisk på Valuers investorportal. En fuldmagt kan tilbagekaldes. Retten til at være til stede og stemme ved fuldmagt skal godtgøres med behørig dokumentation. Fuldmagter skal være modtaget senest mandag den 8. november 2021 kl. 23:59.

Brevstemme
Aktionærer kan vælge at brevstemme. Brevstemmer kan afgives elektronisk på Valuers investorportal.

Alternativt kan brevstemmer sendes ved at udfylde formularen til brevstemmer, der kan hentes på selskabets hjemmeside: https://investors.valuer.ai/home/default.aspx

Når den er udfyldt og underskrevet, kan formularen sendes som scannet dokument via e-mail til vpinvestor@vp.dk

Aktionærer opfordres til at give brevstemmer elektronisk i Valuers investorportal. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemmer skal være modtaget senest tirsdag den 9. november 2021 kl. 10:00. 

En aktionær kan vælge enten at give fuldmagt eller sende brevstemme, ikke begge dele.

Aktiekapital og stemmerettigheder
Valuers aktiekapital beløber sig til DKK 613.846,14. Der findes kun én aktieklasse. Kapitalen er fordelt på aktier på DKK 0,02. Hver aktie på DKK 0,02 giver én stemme på selskabets generalforsamlinger.

Yderligere oplysninger
Op til og med datoen for den ordinære generalforsamling er yderligere oplysninger angående den ordinære generalforsamling tilgængelige på selskabets hjemmeside https://investors.valuer.ai/home/default.aspx, herunder:

- Indkaldelsen til generalforsamlingen, herunder dagsorden og fuldstændige forslag
- Formularer til fuldmagt og brevstemme til brug ved stemmeafgivning ved fuldmagt eller brevstemme
- Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen

Generalforsamlingen afholdes på dansk.

Spørgsmål fra aktionærerne
Forud for den ekstraordinære generalforsamling kan aktionærerne sende spørgsmål angående dagsordenen ved at sende dem skriftligt på e-mail til moha@valuer.ai.

Yderligere oplysninger
Finn Peder Hove, Bestyrelsesformand
Tel: +45 20 35 19 30
email: finnpeder@gmail.com

Investor Relations contact
Morten Halager
Tel: +45 24 66 33 07
email: moha@valuer.ai

Jesper Skaarup Vestergaard
Certified Advisor
Grant Thornton
Tel: +45 31 79 90 00
email: jesper.vestergaard@dk.gt.com

Om Valuer

Valuer is a data-driven platform powered by advanced AI algorithms that helps corporations, accelerators, and venture funds with the discovery of relevant innovative technology, identifying new market opportunities, and prioritizing strategic initiatives to fuel their business development.

Vedhæftninger

Författare nordicir.com