Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-11

Medfield Diagnostics AB: Komplettering av Årsredovisning för verksamhetsåret 2020-01-01--2020-12-31

Medfield Diagnostics AB (Spotlight Stock Market: MEDF) meddelar att bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2020 samt revisionsberättelse har publicerats.

Den idag tidigare publicerade versionen av årsredovisning för 2020 kompletteras härmed med revisionsberättelse. Medfields årsredovisning för 2020, som bifogas i detta pressmeddelande, har nu kompletterats med revisionsberättelsen. Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgänglig och kan laddas ner från bolagets webbsida, www.medfielddiagnostics.com
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021 kl 17.30.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Författare Cision