Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

Medfield Diagnostics: Delårsrapport Tredje kvartalet 2019

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli - 30 september 2019

· Omsättningen uppgick till 1 057 (1 625) KSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 560 (-803) KSEK
· Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,04) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten uppgick till -3 598 (-2 880) KSEK

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2019

Marknad

Under perioden har bolaget deltagit i utvalda event i syfte att
informera om Medfield och öka kunskapen och intresset för
MD100-systemet.

· Medfield presenterade bolaget för Shanghai Hospital Developing
Center 23 augusti i Stockholm i samverkan med Swecare.

· Bolaget deltog på SPE Offshore Europe-konferensen i Aberdeen 3-4
september och skapade kontakter med Oil and Gas UK, MAERSK, Shell,
Total och Aberdeen University.

· Medfield tog emot besök från hälsoministeriet i New South Wales i
Australien den 10 september. Det finns ett stort intresse av att
utöka samarbetet med ytterligare studier för att utveckla
vårdprocessen vid stroke och skalltrauma.

· Medfield genererade stort intresse när man presenterade
MD100-systemet på FLISA-kongressen i Karlstad den 17-19 september.
Nya kontakter med ambulansledningar och kliniker har etablerats både
i Region Skåne och Skaraborg.

Produktutveckling och kvalitet

Under perioden har bolaget fortsatt utvecklingen av algoritmer med
hjälp av kliniska data som kontinuerligt samlas in från pågående
studier. Efter ett stort antal träningsomgångar visar resultaten på
en väldigt positiv och tydlig prestanda för MD 100 inom Stroke
detektion. Detta leder till att utvecklingsteamet fortsätter
träningen med hjälp av kvalitativa data för att ytterligare förbättra
prestandan. Att utveckla ett klinisk tillämpbart instrument med väl
dokumenterade prestanda är fortsatt högsta prioritet för bolaget.

Inom instrumentproduktion har metoder för formsprutning av plastdelar
utvecklats. Det kommer på sikt att leda till lägre
produktionskostnader och minskade produktions- och produktrisker.
Materialval och processutveckling görs i samverkan med Propoint AB.

Ytterligare resurser har förstärkt området Medical Affairs för
färdigställandet av teknisk- och klinisk dokumentation. Detta arbete
planeras vara färdigt i slutet av 2019.

Den 27-28 september genomförde Intertek en kvalitetsrevision av
Medfield mot kvalitetsledningssystemet ISO 13485-2016. Medfield
uppfyller alla krav och är fortsatt certifierat.

Bolaget är i tät dialog med Intertek angående genomförandet av
resterande regulatoriskt arbete mot en CE-certifiering av
MD100-systemet. Bolaget är förberett för kraven i det nya
medicintekniska regelverket (MDR) och Intertek kommer att vara
ackrediterade för MDR i början av 2020.

Studier

Ambulansorganisationer inom Västra Götalandsregionen har fortsatt
varit delaktiga i valideringsaktiviteter av MD100-systemet som
innebar att bolaget säkerställt att framtaget utbildnings- och
kvalificeringsmaterial är effektivt och av rätt kvalitet.

Studierna TICH01 och VGR01 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)
fortsatte under perioden som planerat.

I Norge fortsatte MODS-studien med patientinklusioner både i
helikopter och på sjukhus i Bergen, Stavanger och med hjälp av
Equinor helikopterresurs baserad på oljeplattformen Statfjord B. Det
pågår en diskussion mellan Stavanger Universitetssjukhus och Medfield
om överföring av kliniska patientdata från Norge till Sverige. Just
nu finns det administrativa hinder men parterna har en ömsesidig
vilja att lösa denna fråga inom kort.

I Storbritannien färdigställer KSS de sista dokumenten som krävs av
myndigheterna (NHS) för att starta traumastudien vid Kings College
Hospital och St Georges Hospital.

I Australien fortsätter Hunter Medical Research Institute (HMRI) med
strokestudien och inkluderar patienter.

Studien (MF05) med friska frivilliga personer fortsätter som planerat.
Ambitionen är att få in ca 1000 mätningar och hittills är ca 760
mätningar gjorda.

Flera initiativ har tagits till att utöka antalet studier och därmed
öka antalet inkluderade patienter och tillgängliga data. Tillgång
till data av god kvalitet och omfattning är en nyckelfråga vid
utveckling av AI/Machine Learning metoder. Att bedriva studier och
att samla patientdata både nationellt och internationellt är därför
oerhört viktigt både i det kort- som långsiktiga arbetet med
utveckling av teknik och prestanda. Det är också en viktig del i att
bygga en långsiktig relation med nyckelpersoner inom de terapiområden
som Medfield är eller räknar med att vara verksamma inom.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Initiativ har tagits för att säkerställa Bolagets fortsatta
finansiering och skapa förutsättningar att göra en lyckad
marknadslansering av MD100-systemet. Se sammandrag i kallelse till
extra bolagsstämma samt PM som omfattar emissionen på bolagets
hemsida.

MD100-systemet är nu godkänt för att användas i studier för att testa
patienter med misstänkt stroke under flygning i SAR-helikopter
Sikorsky S-92. Resultatet innebär att Equinor och Medfield fortsätter
med planerna för en användarstudie att stroketesta patienter under
flygning, som ett tillägg till de studier som redan pågår i Stavanger
och Bergen.

VD kommentar

Jag blir ofta påmind om betydelsen av en effektiv stroke och
traumavård i möten med forskare, vårdgivare och organisationer som
till exempel Universitetssjukhus och via Strokeförbundet kommer vi på
Medfield också väldigt nära patienterna. Vi får härigenom en väldigt
bra insikt och kunskap om hur patienternas situation ser ut och vad
som skulle kunna ha gjorts för att öka deras förutsättningar och
möjligheter att bli återställda och komma tillbaka till ett normalt
liv efter en skada. Denna insikt gör att arbetet på Medfield upplevs
väldigt meningsfullt och skapar bra förutsättningar för bolaget att
lyckas. Likaså blir jag ständigt påmind om hur efterfrågat vårt
erbjudande är.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700,
stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medfield-diagnostics/r/delarsrapport-tredje-k...
https://mb.cision.com/Main/11638/2954632/1136274.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.