Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-12

Medfield Diagnostics: Företrädesemission tecknad till cirka 16 MSEK

Företrädesemissionen i Medfield Diagnostics AB (publ) tecknades till
cirka 16 miljoner kronor, inklusive teckningsförbindelser. Detta
motsvarar en teckningsgrad om cirka 70 procent, varav 57 procent
tecknades med företrädesrätt. Medfield tillförs därmed cirka 16
miljoner kronor före emissionskostnader.

Företrädesemissionen, som beslutades av styrelsen den 10 mars 2017 med
stöd av bolagsstämmans bemyndigande, gav aktieägarna företrädesrätt
att till teckningskursen 4 kronor per aktie under perioden från och
med den 22 mars 2017 till och med den 5 april 2017 teckna en ny aktie
för tre gamla aktier som innehades per avstämningsdagen den 17 mars
2017.

Styrelseordförande Mikael Persson kommenterar

"Emissionslikviden ger oss utrymme att verkställa vår kommunicerade
plan som bland annat innehåller finansiering av teknikutveckling och
nästa generations system, ingå partnerskap och fortsätta diskussionen
med Key Opinoin Leaders samt fortsätta att sälja MD100 som ett
forskningsinstrument. Vi kommer att förbättra vår kommunikation med
aktieägare och aktiemarknaden och ser fram emot att få återkomma med
löpande uppdateringar av vår verksamhet."

Teckning och tilldelning

Genom emissionen nyemitteras 4 044 275 aktier. 3 269 740 aktier (cirka
57 procent av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av
företrädesrätt. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den
12 april 2017. Medfield tillförs därmed cirka 16 miljoner kronor före
emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,2 miljoner kronor.

Aktier och aktiekapital

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1 595 848,425
kronor fördelat på 21 277 979 aktier. Handel med betalda tecknade
aktier (BTA) pågår fram till dess att företrädesemissionen har
registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av april
2017.

Corpura AB agerar finansiell rådgivare i samband med emissionen.

Frågor besvaras av Mikael Persson, styrelseordförande i Medfield
Diagnostics AB på tel. 070-3168161 eller
mikael.persson@medfielddiagnostics.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Medfield
Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april
2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medfield-diagnostics/r/foretradesemission-teck...
http://mb.cision.com/Main/11638/2237981/656822.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.