Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-10

Medfield Diagnostics: Medfield Diagnostics Aktiebolag: Medfields företrädesemission registrerad - omvandling av BTU till a...

Medfield Diagnostics Aktiebolag ("Medfield" eller "Bolaget") har
genomfört en företrädesemission av units om cirka 16,7 MSEK, som
avslutades den 6 december 2019. Företrädesemissionen tecknades till
cirka 45,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 273 procent.
Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag
för handel med BTU är den 14 januari 2020. Stoppdagen är den 16
januari 2020. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna
beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto
den 20 januari 2020. Handeln med TO 1 kommer att inledas den 20
januari 2020 på Spotlight Stock Market.

Efter registrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i
Bolaget till 2 164 670,55 SEK fördelat på 28 862 274 aktier.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag:

Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie mellan
perioden från och med den 7 december 2020 till och med den 16
december 2020. Teckningskursen motsvarar 65 procent av den volymvägda
kursen under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2)
bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, det vill säga den 3
december 2020, dock lägst 0,08 SEK (aktiens kvotvärde) och högst
15,50 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner av serie TO 1 som emitteras i företrädesemissionen
kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 120 259,43
SEK genom utgivande av högst 1 603 459 aktier. Bolagets aktiekapital
kommer därefter att uppgå till 2 284 929,98 SEK, fördelat på 30 465
733 aktier.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700,
stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av
en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror
på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt
tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade
patienter och det sparas mycket stora vård- och
rehabiliteringskostnader för samhället.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medfield-diagnostics/r/medfield-diagnostics-a...
https://mb.cision.com/Main/11638/3006371/1172669.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.