Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-20

Medfield Diagnostics: Medfield Diagnostics Aktiebolag publicerar memorandum inför föreliggande företrädesemission av uni...

Medfield Diagnostics Aktiebolag ("Medfield" eller "Bolaget")
publicerar idag ett memorandum inför föreliggande företrädesemission
av units bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner av
serie TO1. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.medfielddiagnostics.com och på Partner Fondkommission AB:s
hemsida www.partnerfk.com.

I samband med företrädesemissionen anordnar Bolaget
investerarpresentationer i Stockholm och Göteborg. Bolagets VD,
Stefan Blomsterberg kommer att presentera Bolaget och dess
verksamhet.

Följande presentationer kommer att hållas:

Stockholm - Stora aktiedagen

Tid: 25 november 2019, kl. 14.40.
Plats: Sheraton Hotel Stockholm, Tegelbacken 6, Stockholm, Sal 4
Anmälan: Anmälan sker via
https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-stockholm-2019.

Stockholm
Tid: 25 november 2019, kl. 17:00.
Plats: Partner Fondkommissions kontor i Stockholm, Biblioteksgatan 1
Anmälan: Anmälan till presentationen sker genom mail på
info@partnerfk.se eller på telefon 031-761 22 30.

Göteborg
Tid: 28 november 2019, kl. 17:00.
Plats: Partner Fondkommissions kontor i Göteborg, Lilla nygatan 2
Anmälan: Anmälan till presentationen sker genom mail på
info@partnerfk.se eller på telefon 031-761 22 30.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

Bolagstämman i Medfield Diagnostics Aktiebolag beslutade 13 november
2019 att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier
och teckningsoptioner av serie TO1 ("Företrädesemissionen").
Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av
teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och externa
investerare samt emissionsgarantier.

Bolaget tillförs efter emissionskostnader högst 14,5 MSEK genom
Företrädesemissionen och högst 24,9 MSEK genom teckningsoptionerna.
Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses användas till att
finansiera den löpande verksamheten samt till rekrytering och
etablering av en sälj-, marknads- och eftermarknadsorganisation för
att möta intresset från marknadens aktörer.

Företrädesemissionen genomförs genom utgivande av uniträtter. De som
på avstämningsdagen den 21 november 2019 är registrerade som
aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i
förhållande till det antal aktier innehavaren tidigare äger. Units
som inte tecknas av teckningsberättigade aktieägare inom ramen för
den primära företrädesrätten ska erbjudas samtliga aktieägare till
teckning samt allmänheten.

Innehavare av aktier kommer inom ramen för den primära
företrädesrätten att erhålla en (1) uniträtt för varje aktie de ägde
den 21 november 2019. Sexton (16) uniträtter berättigar till teckning
av en (1) unit bestående av två (2) nya aktier och en (1)
teckningsoption av serie TO1. Teckningskursen per unit är 10,40 SEK,
motsvarande en teckningskurs om 5,20 SEK per aktie.

En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till
teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen av
teckningsoptionen uppgår till sextiofem (65) procent av den
genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock
Markets officiella kursstatistik under den period på tio (10)
handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden
börjar, dock lägst 0,08 SEK (aktiens kvotvärde) och högst 15,50 SEK
per aktie. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner
av serie TO1 ska äga rum under perioden från och med den 7 december
2020 till och med den 16 december 2020. Teckning av units sker under
perioden från och med den 22 november till och med den 6 december
2019. Teckning av units kan även ske utan stöd företrädesrätt.

Rådgivare

Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Medfield
Diagnostics Aktiebolag i samband med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Blomsterberg, VD
Tel: +46 (0) 723 05 87 00
Mail: stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Om Medfield Diagnostics Aktiebolag
Medfield Diagnostics utvecklar diagnosinstrument som används bland
aktörer inom sjukvård. Instrumenten används i huvudsak vid
urskiljandet av olika strokefall. Utöver används bolagets
egenutvecklade teknologi för diagnostisering av traumatiska
skallskador. Tekniken baseras på mikrovågsbaserade system som via
antenner analyserar och registrerar sammansättningen av vävnaden.
Bolaget etablerades under 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700,
stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medfield-diagnostics/r/medfield-diagnostics-a...
https://mb.cision.com/Main/11638/2969011/1147488.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.