Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

MedHelp Care tecknar globalt ramavtal med Inter IKEA Group

MedHelp Care Aktiebolag (publ) har idag tecknat ett globalt ramavtal med Inter IKEA Group avseende MedHelp Cares SaaS-lösning för digital företagshälsa.

Det globala ramavtalet innebär att hela Inter IKEA Group får möjlighet att avropa MedHelp Cares tjänster i alla länder där Inter IKEA Group är verksamma. Avtalet är en utveckling av ett samarbete som pågått sedan 2009.

–Vi är glada att bolagen inom Inter IKEA Group uppskattar våra tjänster och att vi genom detta avtal kan fortsätta att utveckla samarbetet. Detta är ett viktigt steg i vår ambition att utveckla MedHelp Cares SaaS-lösning och expandera internationellt. Vårt mål är att bidra till bättre hälsa hos våra kunders medarbetare samt sänkta sjukfrånvarorelaterade kostnader, säger Tobias Ekros, VD, MedHelp Care.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Tobias Ekros, VD
tobias.ekros@medhelpcare.com
Telefon: 08 528 528 00

Om Medhelp


Medhelp Care Aktiebolag (publ) är ett SaaS-bolag som erbjuder en molnplattform för datadriven företagshälsa i kombination med kvalificerad sjukvårdsrådgivning som används av ca 500 företag och organisationer i Norden. Plattformen innehåller tjänster på prenumerationsbasis för effektiv, GDPR-säker och faktabaserad hantering av sjukfrånvaro. Tjänsten resulterar i ökad frisknärvaro, lägre produktionsbortfall och sänkta sjukfrånvarokostnader.
 
För mer information, se MedHelp Cares hemsida www.medhelp.se.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som MedHelp Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-10-28 08:00 CEST.

Bifogade filer


MedHelp Care tecknar globalt ramavtal med Inter IKEA Group

Författare MFN