Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

Media and Games Invest SE: Media- och spelsegmenten uppvisar fortsatt stark resultat, ökade marknadsandelar och bättre resultat på marknader som påverkats av IDFA 

Media and Games Invest SE: Media- och spelsegmenten uppvisar fortsatt starkt resultat, ökade marknadsandelar och bättre resultat på marknader som påverkats av IDFA 

  • Marknadsstörningar som är relaterade till IDFA har en positiv inverkan på MGI, nuvarande globala problem med leverantörskedjor förväntas inte påverka MGI:s Media- eller Spelsegment negativt.  
  • Smaato-integrationen löper på enligt plan, vilket leder till positiv intäktsutveckling och kostnadseffektivitet.
  • Finansiell rapport för tredje kvartalet 2021 kommer att presenteras den 15 november 2021

 

Oktober 25, 2021 - Media and Games Invest SE ( "MGI" eller "Bolaget", ISIN: MT0000580101, kortnamn M8G, Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) informerar investerare om aktuell affärsutveckling och relevant marknadsutveckling.

"Vi får för närvarande många frågor om hur Apples förändringar avseende identifierare "IDFA" påverkar på kort och medellång sikt samt frågor om hur de globala problemen med leverantörskedjor påverkar MGI:s verksamhet. I synnerhet de senaste rapporterna från flera andra marknadsaktörer om negativa effekter på till exempel sociala nätverk och från spelkategorierna hyper casual och casual games har lett till osäkerhet bland investerarna.", sammanfattar Remco Westermann, VD för Media and Games Invest, de aktuella osäkerheterna i marknaden och tillägger: "Totalt sett,  har de senaste förändringarna avseende IDFA haft en positiv effekt på MGI:s intäkter och lönsamhet. Faktum är att både MGI:s Media- och Spelsegment drar nytta av förändringarna avseende IDFA och störningar i leveranskedjor, medan ett flertal andra marknadsaktörer upplever svårigheter. MGI:s Mediasegment riktar sig främst till företag med digitala produkter och därför påverkas inte situationen i leverantörskedjan Verves intäkter. Mediasegmentet är brett diversifierad bortsett från digitala spel och är inte starkt beroende av någon specifik annonsör eller vertikal. Genom att tidigt investera i innovationer som kontextuell data samt utveckla ATOM som är en innovativ annonslösning som utan att använda Identifierare som Apples IDFA kan bygga annonsgrupper på mobila enheter med både beteendemässig och kontextuell anonymiserad data. Vi meddelade starten av privat beta för ATOM den 25 maj 2021 - Verve växer och tar marknadsandelar genom att möjliggöra effektiv målinriktad annonsering för användarförvärv och högre CPM för leverantörer, utan att använda IDFA eller cookies. En annan orsak till tillväxten är MGI: s breda produktportfölj: IDFA -relaterad minskning och kostnadseffektivitet per visning "Cost Per Mille" (eCPM: er) mildrades och överkompenseras av ökningar av befintliga IDFA -användare, bättre Android eCPM samt andra kanaler som CTV/OTT, Mobilwebb, webb och onlinevideo. Spelsegmentet påverkas inte av IDFA -förändringarna på grund av dess starka positionering i PC -klient- och konsolspel. Eftersom våra konsolspel körs på tidigare versioner av konsoler -medan nya konsoler är kompatibla med tidigare versioner -påverkas inte MGI: s spelintäkter heller negativt av problemen i leverantörskedjan. Sammantaget visade både MGI: s Media- såväl som Spelsegment ett starkt kombinerat organisk resultat under tredje kvartal och i början av fjärde kvartalet 2021. Baserat på att det går kontinuerligt bättre för MGI än den generella organiska tillväxttakten för digitala media-  och spelmarknaden."

Hur MGI drar fördel av Apples IDFA-ändringar 

 

Apples IDFA- och SkAdNetwork -förändringar har stört den digitala medie- och spelmarknaden: Nu krävs det att användarna lämnar tillstånd för att kunna spåras i appar och webbplatser som ägs av andra företag. Detta har nyligen särskilt påverkat stora sociala nätverk, casual och hyper casual spelföretag samt flera AdTech -spelare negativt. MGI och dess mediesegment Verve är dock bland en grupp mediaspelare som inte påverkas negativt, utan snarare tjänar på dessa förändringar. Huvudanledningen är teknisk: Verves vertikala omnichannel-Ad-Tech-plattform behöver i de flesta delarna helt enkelt inte förlita sig på IDFA-teknik eftersom den tjänar hela värdekedjan från annonsören genom efterfrågesidan och utbudssidan med tusentals direkta integrationer till utgivare som ger åtkomst till mobildata från första part. Detta gör det möjligt för Verve trots de senaste IDFA-ändringarna att leverera fördelaktiga kostnader per visning "Cost Per Mille" (CPM) för utgivare medan även annonsörer i en mindre värld efter införandet av IDFA fortfarande kan rikta in sig effektivt. För Verve har detta resulterat i många nya kunder samt ökade volymer från befintliga konton. Dessutom påverkas efterfrågesidan av Verve positivt: Många företag på (hyper) casual-games-marknaden känner effekterna eftersom traditionell mätning av annonser på Apple-telefoner har blivit mycket mindre effektiv, vilket gör att annonsörer styr om sina budgetar. Verve drar fördel av dessa förändringar på grund av sin starka ställning i kontextuella målgrupper och tekniska lösningar som ATOM vilka fungerar mycket bra utan IDFA. Verve ser ett inflöde av nya annonsörer på grund av störningar i marknaden. Därför fortsätter Verve sin tillväxtbana för efterfrågan och utbudssidan. Medan (hyper) avslappnade mobilspel måste hantera störningarna som IDFA medför, så är MGI: s spelportfölj, som främst består av starka PC- och konsoltitlar, praktiskt taget inte påverkad av dessa förändringar och visar därför en fortsatt stark tillväxt.

 

Nya störningar av globala leverantörskedjor kan få berörda företag att minska annonseringen - varför skulle MGI ha fördel av det?

 

Störningar i globala leverantörskedjor lämnar lager tomma för många företag runt om i världen. Företag som inte kan sälja produkter på grund av problem i leverantörskedjan kan bli tvungna att dra ner på annonsering för sina produkter, vilket också påverkar flera medieföretag som driver kampanjer för dem. MGI och dess mediesegment Verve har dock den förmånliga positionen att ha en kundbas, som till stor del består av företag inom den digitala industrin, särskilt den digitala spelindustrin. Denna industri erbjuder främst immateriella produkter och tjänster som inte påverkas av de fysiska begränsningarna i globala leverantörskedjor. MGI räknar därför inte med att påverkas negativt. Tvärtom, MGI räknar med att efterfrågan och konsumenters utgifter snarare kommer att gå mer mot immateriella produkter och tjänster på grund av problemen i de globala leverantörskedjorna för materiella produkter. Även om spelkonsoltillverkarna för närvarande påverkas starkt av utmaningarna i leverantörsledet kommer detta inte att påverka prestandan för MGI: s konsoltitlar negativt, eftersom spelarbasen till stor del spelar med de tidigare konsolversionerna medan spelen är redo att spelas med nästa generation konsoler när en spelare byter.

 

Uppdatering om integration av Smaato - starka utblick för Q4 2021 och helåret 2022

Integrationen av nyförvärvade Smaato fortskrider mycket väl. Verksamheten drivs vidare av Smaato -teamen; Verves högsta ledning bestående av VD:arna Sameer Sondhi och Ionut Ciobotaru styr planeringen och genomförandet av de kommersiella, tekniska utvecklingen och produktlanseringar i linje med den övergripande Verve-strategin som arbetades fram i samband med förvärvet. Initiala intäktssynergier har redan uppkommit genom att plattformarna anslöts och genom inledande korsförsäljningsaktiviteter med befintliga kunder - både på efterfrågesidan och utbudssidan. Den kombinerade åtkomsten till första parts mobildata via egna SDK från Verve och Smaato är globalt bland de tio bästa, vilket ger gruppen en mycket stark position i en värld utan identifierare. Även om Smaato fristående (exklusive avyttringen av manager.com under 2018) har visat en fortsatt organisk intäktstillväxt under de föregående åren, är vi glada att vi redan har kunnat påskynda den organiska tillväxten i september och oktober 2021 genom att låsa upp flera intäktssynergier i hela Verve Group. Den ursprungliga guidance om en organisk tillväxt på cirka 20 % för Smaato standalone kommer att uppnås väl baserat på ytterligare synergier och tillväxtinitiativ som kommer att förverkligas under de kommande kvartalen.

MGI kommer att publicera sin delårsrapport Q3 2021 den 15 november 2021

Baserat på förbättrade interna system och integrerade ekonomifunktioner, kommer MGI publicera sin delårsrapport Q3 2021 tidigare än ursprungligen planerat och ser fram emot offentliggöra delårsrapporten den 15 november. Resultaten kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande och kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2021 kommer att publiceras på bolagets webbplats www.mgi-se.com.

Ansvariga parter

Informationen i detta meddelande har offentliggjorts genom myndigheten för de ansvariga personerna ...

Författare EQS Newswire