Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-14

Medica Clinical Nord Holding AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Medica Clinical Nord Holding AB (publ)

Aktieägarna i Medica Clinical Nord Holding AB (publ), org.nr
556692-9690, nedan ("Bolaget" eller "MCN"), kallas härmed till extra
bolagsstämma fredagen den 15 december 2017 kl. 09.00 i Bolagets
lokaler på Östra Storgatan 20 i Jönköping.

Anmälan
Aktieägare som vill delta på stämman ska dels vara införda i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 8 december,
dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 8
december per e-post till ir@medicanord.se. Vid anmälan anges namn,
adress, telefonnummer, e-postadress, person- eller
organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella
biträden.

Biträde
Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till
bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Antal aktier och röster
Antalet aktier och röster i Bolaget är 372 289 277 stycken.
Förslag till dagordning
Styrelsen föreslår att stämman följer nedanstående förslag till
dagordning:

1. Öppnande av bolagstämman och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande signera protokollet.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om ändring av Bolagsordning
7. Övriga frågor
8. Stämmans avslutande.
Jönköping 2017-11-14
Styrelsen
Medica Clinical Nord Holding AB (publ)
Beslutsförslag
Punkten 6. Ändring av Bolagsordning
Styrelsen föreslår ändringar i bolagsordningen enligt följande:
Namnbyte till: MedicaNatumin Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Andreas Skiöld, VD
andreas@medicanord.se

Om Medica Nord
Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och
försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra
hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad
effekt och säkerhet. Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB
förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014
även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande
position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett
starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade
produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska
produkter. I samband med att bolaget förvärvade Natumin Pharma AB
under våren 2016 fick bolaget tillgång till en modern fabrik med
tillhörande forskningsanläggning, ett antal patenterade produkter
samt c:a 70 patent.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medica-clinical-nord-holding-ab/r/kallelse-til...
http://mb.cision.com/Main/15156/2390208/750825.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.