Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-21

Medical Prognosis Institute: MPI - Forløb af ordinær generalforsamling

Hørsholm; 21. april 2015 - Der har i dag kl. 15.00 været afholdt ordinær
generalforsamling i Medical Prognosis Institute A/S med følgende dagsorden:

1 Valg af dirigent
2 Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3 Fremlæggelse af revideret årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
samt meddelelse ad decharge til bestyrelse og direktion
4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
godkendte årsrapport
5 Valg af bestyrelse
6 Valg af revisor
7 Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer
8 Eventuelt

Ad punkt 1

Bestyrelsen udpegede advokat Lars Lüthjohan Jensen som dirigent jfr.
vedtægternes punkt 10.2.

Ad punkt 2

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad punkt 3

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2014 og meddelte decharge til
bestyrelse og direktion.

Ad punkt 4

Generalforsamlingen godkendte forslaget om dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.

Ad punkt 5

Til bestyrelsen genvalgtes Magnus Persson, Niels Johansen, Peter Buhl og Steen
Meier Knudsen. Frank Knudsen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Ad punkt 6

Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Ad punkt 7

Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde
det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Ad punkt 8

Der var intet til eventuelt.

For yderligere information kontakt venligst

CEO Peter Buhl Jensen, Professor, MD, Ph.d.
E-mail: pbj@medical-prognosis.com
Mobil: (+45) 21 60 89 22

OM MPI's multible biomarkør
Drug Response Predictor -
DRP(TM)

MPI's førende produkt den diagnostiske platform DRP(TM), er et redskab til
udvikling af gen-signaturer udledt af patienters kræftvæv, som kan forudsige,
hvilke kræftpatienter der vil have højst sandsynlighed for gavn af
behandlingen med et givent kræftlægemiddel. DRP-metoden har været afprøvet i
31 kliniske forsøg hvoraf de 26 viste at DRP(TM) biomarkøren - der er
lægemiddelspecifik kunne forudsige hvilke patienter der havde gavn af
behandlingen. DRP(TM) platformen er også blevet eksternet valideret hvilket
er publiceret i samarbejde med ledende statistikere på MD Anderson Cancer
Centre i USA. DRP(TM) metoden kan også anvendes til at udvikle kliniske
udviklingsplaner -i.e. til at vælge hvilke indikationer (kræftsygdomme) der
er relevante for et givent kræftlægemiddel. Endvidere- og i tillæg til dette
kan individuelle patienters gen-mønstre analyseres som en del af
screeningsproceduren ved et klinisk forsøg for at sikre inklusion af
patienter, der har høj sandsynlighed for at respondere på kræftlægemidlet.
DRP-metoden kan anvendes til alle kræfttyper og er patenteret til mere end 60
kræftlægemidler i USA.

Om MPI

Medical Prognosis Institute A/S, fremmer udviklingen af personlig medicin via
partnerskaber med kræftlægemiddel-udviklere ved anvendelse af sin DRP(TM)
diagnostiske platform. DRP teknologien kan strømline og risikominimerer både
kliniske forsøg og overordnet kræftlægemiddel-udviklingen via optimering af
biomarkører, patient stratifikation samt udvikling af companion diagnostics.

Certified Advisor:
Carsten Yde Hemme, PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup,
Denmark

Forløb af ordinær generalforsamling 2015
http://hugin.info/158657/R/1912999/683045.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Medical Prognosis Institute via Globenewswire

HUG#1912999

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.