Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-26

MedicaNatumin AB: Bokslutskommuniké 2019 1 januari - 31 december 2019 ­MedicaNatumin AB (publ)

Juli-december 2019

· Periodens nettoomsättning uppgick till 75,2 MSEK (92,4)
· EBITDA uppgick till 6,1 MSEK (21,7)
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,1 MSEK (13,7)
· Resultatet per aktie uppgick till -0,0002 (0,0367)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,7 MSEK
(13,9)

Januari-december 2019

· Periodens nettoomsättning uppgick till 148,7 MSEK (181,6)
· EBITDA uppgick till 11,9 MSEK (42,5)
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,5 MSEK (27,4)
· Resultatet per aktie uppgick till 0,0014 (0,0735)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,6 MSEK
(31,8)

Väsentliga händelser under perioden januari-december 2019

· MedicaNatumin förvärvade Vitalkost AS, en ledande aktör på norska
egenvårdsmarknaden. Förvärvet skapar värdefulla synergieffekter såsom
tillgång till ett bredare produktsortiment med fler starka varumärken
samt kanalbreddning för såväl den nordiska marknaden som för export.

· En klinisk studie för behandling av fotsvamp, Tinea Pedis
Interdigitalis, med bolagets egenutvecklade fotkräm har genomförts
vid tre kliniker i Sverige. Studien visade positivt resultat och
inväntar publicering.

· MedicaNatumin förvärvade hudvårdsvarumärket DERMYN® som innehåller
vår patenterade teknologi Tricutan Complex® för svenska marknaden
från New Nordic Healthbrands AB (publ). DERMYN® relanserades på den
strategiskt viktiga kinesiska marknaden samt även på svenska
marknaden.

· Distributionsavtalet med Orkla Care AB gällande en fotkräm, som
marknadsförs som Salvequick Foot Rescue, utökades och inkluderar nu
utöver Europa även försäljningsrättigheterna för Norden, Baltikum och
Storbritannien.

· En större satsning på influencer-samarbeten för varumärket Jabushe
inleddes i och med samarbetet med svenska programledaren och
reportern Jessica Almenäs.

· Svagare försäljning än väntat av varumärket Jabushe på den
kinesiska marknaden. Fortsatt fokus på initiativ som stärker vår
närvaro ytterligare på den största digitala försäljningsplattformen i
Kina.

· En planerad satsning på att utöka personalstyrkan inom sälj- och
marknad med ett flertal personer genomfördes.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Tillträde och slutförande av transaktionen gällande förvärvet av
Vitalkost AS och dess dotterbolag Corpus Medicus AS den 2 januari
2020.

Kommentar från VD

2019 kan ses som ett händelserikt mellanår med stark utveckling av
verksamheten vilket möjliggör fortsatt fokus på tillväxt och
lönsamhet under 2020.

Den svaga inledningen av 2019 höll i sig under hela året. Omsättningen
för andra halvåret landade på 75,2 MSEK jämfört med 73,5 MSEK för
första halvåret. EBITDA för halvåret uppgick till 6,1 MSEK och
motsvarar 8,1 % och EBIT 1,1 MSEK, vilket är i paritet med första
halvåret.

Omsättningsminskningen för helåret beror på att utvecklingen av
exportaffären inte fick det genomslag som förväntats under året.
Sammantaget med en omsättningsökning på 9,2 % på den svenska
marknaden redovisas en total omsättning på 148,6 MSEK (181,1 MSEK).

Internt har året präglats av hög aktivitetsnivå i syfte att bädda för
tillväxt. Vi har stärkt upp försäljnings- och marknadsorganisationen
samt investerat i kliniska studier. Det positiva resultatet från den
kliniska studien för vår medicintekniska produkt - en fotkräm - är
betydande för framtiden. Vi har också arbetat fokuserat under 2019
för att genomföra förvärv där vi kan se tydliga synergier och är
mycket nöjda över att integrera Vitalkost AS i koncernen. Sammantaget
är dessa satsningar en strategiskt viktig plattform för
MedicaNatumins fortsatta expansion.

Försäljning och marknad - Sverige och Norge

Försäljningen på den svenska marknaden fortsatte att utvecklas
positivt i flera av våra kanaler. Vi har arbetat intensivt med att
bredda vår distribution och har nått en stark utveckling hos apotek,
både on-line och i fysisk butik för ett antal av våra produkter.
Kosttillskotten L-Argiplex, Jabushe Collagen, Ester-C och Nypozin
finns med i den portfölj av produkter som under året fått nya
apotekslistningar.

Våra satsningar på tabelettöverdraget Medcoat som ingår i
läkemedelsförmånerna har inte nått den försäljning vi förväntade oss.
Vi har utvärderat de informationskampanjer som vi har haft mot
sjukvården under året, liksom försäljningen via apoteksledet och
gjort de justeringar som vi bedömer krävs för att se en vändning
under 2020.

Omsättningen i vårt norska bolag hade en svag tillväxt jämfört med
föregående år. Fokus är fortsättningsvis främst på kosttillskotten
Kyolic, Ester-C och RuisOmega3.

Generellt ser vi ökad konkurrens inom de segment där vi är aktiva
vilket ställer krav på träffsäkerhet i kommunikationen för att nå
slutkonsumenten - en insikt som vägts in i satsningarna på
försäljnings- och marknadsföringskompetenser.

Försäljning och marknad - export

Den svaga utvecklingen av Jabushe på den kinesiska marknaden är den
huvudsakliga orsaken till den nedgång vi såg 2019 för
exportsegmentet. Vi arbetade prioriterat för att försöka nå de
volymer vi såg under 2018, men flera hinder längs vägen - däribland
juridiska - bidrog till att arbetet tog längre tid än vi hoppats.

Framåt ser vi stor potential för våra svenskutvecklade och
svensktillverkade produkter i Kina och kommer fortsätta vår
långsiktiga satsning med ökad närvaro. I tillägg till fortsatta
satsningar på Jabushe-sortimentet så planeras även kanalbreddning för
facelift-produkterna i Dermyn-serien med lansering av nya produkter
under 2020. Vi har i början av 2020 också lanserat en MedicaNatumin
flagship-butik på Tmall, en av de största e-handelsplattformarna inom
Alibaba-nätverket, innehållande ett urval av våra produkter med fokus
på kosttillskott.

Leveranser av fotkrämen som lanserats av Orkla Care AB går enligt plan
och vi bedömer att vi kommer se en fortsatt exporttillväxt för
fotkrämen kommande år med den positiva studien som stöd. Våra första
leveranser till MENA-området startar i början av 2020 och vi kommer
att se fler produkter och länder som följer i den lanseringsplan som
är satt för området. Vi expanderar på flera marknader med varumärket
Ecomer - ett kosttillskott som innehåller Alkylglyceroler som stärker
immunförsvaret - samt ser även ökad efterfrågan på
hårtillväxtprodukten A100HF liksom kosmetikvarumärket Jabushe.

Kvalitet och produktutveckling

Vi håller mycket hög kvalitet i vår produktionsanläggning;
kvalitetsarbete med fortsatt få avvikelser vid audits. Arbetet med
egen produktutveckling har, liksom tidigare, varit fokuserat på de
möjligheter som våra patentplattformar medför i kombination med den
marknadspotential som lanseringar av nya Jabushe-produkter samt
kosttillskott ger. Vi har också slutfört flera
produktutvecklingsprojekt i samarbete med våra kunder och har även
nya projekt på gång för 2020.

Vi ser fram emot 2020

Vi har en stabil plan för export och nordisk varumärkesförsäljning som
kommer generera fortsatt organisk tillväxt. För koncernen innebär
förvärvet av Vitalkost stora möjligheter på främst den nordiska
marknaden där bolaget nu når en position som ett av de ledande
företagen i Norge inom branschen. Förvärvet skapar värdefulla
synergieffekter på både svenska och norska marknaden men även på
export, såsom tillgång till ett bredare produktsortiment med fler
starka varumärken samt möjligheter till kanalbreddning. Vi är väl
förberedda för att genomföra de aktiviteter som genererar positiva
synergier för koncernen i helhet.

När det gäller utbrottet av Coronaviruset så följer vi utvecklingen
noga. Vår bedömning i detta skede är att det finns en risk att det
kommer ha en negativ inverkan på första kvartalets resultat. Vi
bedömer att kunna kompensera för detta under resten av året.

Vi har inlett det sista året i vår treårsstrategi - 2018-2020 - och
kommer under året revidera och fastställa nya finansiella mål för
koncernen. Det som kändes som en djärv ekonomisk målsättning inför
treårsperioden - att nå 200 MSEK i omsättning under 2020 - är genom
förvärvet av Vitalkost nu möjligt.

Med en fantastiskt kompetent organisation, efterfrågade varumärken och
produkter står vi redo och rustade att ta nästa steg i MedicaNatumins
utveckling.

Jönköping 2020-02-26

För ytterligare information kontakta

Ulrika Albers, VD

Ulrika.albers@medicanatumin.se

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 februari 2020 kl. 08.30.

Om MedicaNatumin
MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och
skönhetsprodukter baserade på innovativa ingredienser och gedigen
forskning. Bolagets patenterade plattformar är utvecklade av den egna
forskningsgruppen i samarbete med Karolinska och Sahlgrenska
instituten. MedicaNatumins ledande varumärken inom kategorierna
kosttillskott, medicintekniska produkter samt dermatologiska och
kosmetiska produkter säljs till stor del på den nordiska marknaden
men även till konsumenter runt om i världen. Vi har även
distributionsrättigheterna för ett flertal populära ekologiska
livsmedel och hudvårdsprodukter på den norska marknaden.

Huvudkontor och produktion finns i Jönköping respektive Habo och
dotterbolag i Tønsberg samt Moss.

MedicaNatumin AB (publ) är listat på Nordic Growth Market (NGM) Nordic
SME.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medicanatumin-ab/r/bokslutskommunike-2019-1-j...
https://mb.cision.com/Main/15156/3045717/1200867.pdf
https://mb.cision.com/Public/15156/3045717/8424f7b3233806b2.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.