Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-24

Medicinteknikbolaget slår förväntningarna - men sänker utdelningen

wysiwyg_image

Medicinteknikbolaget Elekta redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Det justerade rörelseresultatet förbättrades under kvartalet.

Omsättningen steg 20,4 procent till 4 337 miljoner kronor (3 602). I konstanta valutakurser var ökningen 8 procent.

Elekta lyckades under kvartalet hålla en god takt i installationsvolymer, vilket ledde till tvåsiffrig omsättningstillväxt i Americas och EMEA.

“APAC påverkades av färre installationer i Kina på grund av en hel våg av covid-fall, men vi förväntar oss att de kinesiska volymerna återhämtar sig redan i nästa kvartal”, säger vd Gustaf Salford.

Justerad bruttomarginal uppgick till 38,4 procent (36,7). Ökningen i konstanta valutakurser var 8 procent.

Rörelseresultatet blev 331 miljoner kronor (340), med en rörelsemarginal på 7,6 procent (9,4).

Justerat rörelseresultat blev 463 miljoner kronor (340), med en justerad rörelsemarginal på 10,7 procent (9,4).

Marginalen förbättrades både sekventiellt och jämfört med fjolåret. Men fortfarande är man inte tillbaka på historiska nivåer, påpekar Salford.

“Vi kommer även fortsatt se höga kostnader för leverantörskedjorna och komponentbrister, men förväntar oss fortlöpande gradvisa förbättringar de kommande kvartalen”, säger Elekta-chefen.

Resultatet före skatt var 273 miljoner kronor (300).

Resultatet efter skatt blev 216 miljoner kronor (228), och per aktie 0,56 kronor (0,60).

Bruttoorderingången landade på 5 316 miljoner kronor (4 441). Den ökade med 9 procent i konstanta valutakurser.

“Den stora italienska upphandlingen lyfte orderingången i Europa och Kina bidrog med starka ordervolymer stöttat av offentliga sjukvårdsinvesteringar inom cancervård”, säger Salford.

Bolaget räknar med att den osäkra makroekonomiska miljön kommer att ha en påverkan under de kommande kvartalen.

“Den förbättrade konverteringen av orderboken kommer att fortsätta stödja vår omsättningstillväxt. Komponentbristen och inflationen förväntas bestå, vilket sätter press på marginalerna, medan kostnadsbesparingsinitiativet kommer att bidra positivt”, säger Salford.