Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Medicover: Delårsrapport juli-september 2017

Tredje kvartalet

·
Nettoomsättningen ökade med 16,0 procent till 144,0 MEUR (124,1 MEUR).
Den organiska tillväxten uppgick till 13,2 procent.

·
Rörelseresultatet uppgick till 8,5 MEUR (6,7 MEUR), vilket motsvarar
en rörelsemarginal på 5,9 procent (5,4 procent).

·
Nettoresultatet uppgick till 4,3 MEUR (3,2 MEUR), vilket ger en
nettorörelsemarginal på 3,0 procent (2,6 procent).

·
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,3 MEUR (10,6
MEUR).

·
Vinsten per aktie/efter utspädning var 0,030 EUR (0,030 EUR).

·
EBITDA ökade med 20,0 procent till 15,0 MEUR (12,5 MEUR), vilket
motsvarar en EBITDA-marginal på 10,4 procent (10,1 procent).

Nio månader
·
Nettoomsättningen ökade med 17,2 procent till 427,5 MEUR (364,8 MEUR).
Den organiska tillväxten uppgick till 15,0 procent.

·
Nettoresultatet uppgick till 11,0 MEUR (4,8 MEUR), vilket motsvarar
envinstmarginal på 2,6 procent (1,3 procent).

·
EBITDA ökade med 22,4 procent till 40,4 MEUR (33,0 MEUR), vilket
motsvarar en EBITDA-marginal på 9,5 procent (9,0 procent). Exklusive
kostnader för för börsnoteringen ökade EBITDA med 27,9 procent till
42,2 MEUR, vilket ger en marginal på 9,9 procent.

·
Antalet medlemmar ökade med 18,2 procent och uppgick per den 30
september 2017 till 1 miljon (846 000). Antalet genomförda
laboratorietester under de första nio månaderna ökade med 9,4 procent
till 93,0 miljoner (85,0 miljoner).

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Miljoner euro (MEUR) Kv 3 Kv 3 Förändring 9M 9M Förändring Helår
2017 2016 2017 2016 2016
Nettoomsättning 144,0 124,1 16,0% 427,5 364,8 17,2% 497,3
Rörelseresultat 8,5 6,7 26,9% 21,0 13,7 53,3% 17,6
Rörelsemarginal, % 5,9% 5,4% 4,9% 3,8% 3,5%
Nettoresultat 4,3 3,2 34,4% 11,0 4,8 129,2% 6,5
Vinstmarginal, % 3,0% 2,6% 2,6% 1,3% 1,3%
Vinst per aktie, EUR 0,030 0,030 i/m 0,085 0,038 123,7% 0,046
Vinst per aktie efter 0,030 0,030 i/m 0,085 0,037 129,7% 0,045
utspädning, EUR

EBITDA[1] (http://file///Y: 15,0 12,5 20,0% 40,4 33,0 22,4% 44,3

/Interim%20Re
ports%202017/Q3%202017/SWE/

Q3_Interim_re
port_SWE_Final.docx#_ftn1)
EBITDA-marginal, % 10,4% 10,1% 9,5% 9,0% 8,9%

[1] För definitioner och avstämningar av alternativa nyckeltal, se not
9

----------------------------------------------------------------------

Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl.
8.00 CET. Delårsrapporten samt övrig information om Medicover finns
tillgänglig på medicover.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paula Treutiger, Director Corporate Communications & Investor
Relations

Tel: 0733-666599
Mail: paula.treutiger@medicover.com

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och
diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort
antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt
laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2016,
så uppgick Medicovers omsättning till cirka 0,5 miljarder euro och
anställda till 14 400. För mer information, besök www.medicover.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medicover/r/delarsrapport-juli-september-2017,...
http://mb.cision.com/Main/15662/2377146/742712.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.