Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

Medicover: Delårsrapport juli-September 2019

Tredje kvartalet

· Nettoomsättningen ökade med 26,7 procent till 212,1 MEUR (167,4
MEUR). Den organiska tillväxten uppgick till 17,4 procent.

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 66,7 procent till 14,3 MEUR
(8,6 MEUR), rörelsemarginalen var 6,7 procent (5,1 procent).

· Nettoresultatet uppgick till 6,3 MEUR (6,7 MEUR), vilket motsvarar
en vinstmarginal på 3,0 procent (4,0 procent).

· EBITDA ökade med 41,5 procent till 32,5 MEUR (23,0 MEUR), vilket
motsvarar en EBITDA-marginal på 15,3 procent (13,7 procent).

· EBITDAaL ökade med 50,1 procent till 22,3 MEUR (14,9 MEUR), vilket
motsvarar en EBITDAaL-marginal på 10,5 procent (8,9 procent).

· Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,6
MEUR (29,4 MEUR).

· Vinst per aktie före/efter utspädning var 0,043 EUR (0,045 EUR).
Nio månader

· Nettoomsättningen ökade med 25,3 procent till 614,7 MEUR (490,4
MEUR). Den organiska tillväxten uppgick till 15,1 procent.

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 41,9 procent till 35,7 MEUR
(25,1 MEUR), rörelsemarginalen var 5,8 procent (5,1 procent).

· Nettoresultatet uppgick till 18,1 MEUR (20,7 MEUR), vilket
motsvarar en vinstmarginal på 2,9 procent (4,2 procent), påverkat av
lägre övriga intäkter och kostnader.

· EBITDA ökade med 31,4 procent till 87,3 MEUR (66,4 MEUR), vilket
motsvarar en EBITDA-marginal på 14,2 procent (13,5 procent), påverkat
av förvärvsrelaterade kostnader om 2,0 MEUR (0,9 MEUR).

· EBITDAaL ökade med 36,7 procent till 58,3 MEUR (42,6 MEUR), vilket
motsvarar en EBITDAaL-marginal på 9,5 procent (8,7 procent).

· Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 62,4
MEUR (57,8 MEUR).

· Vinst per aktie före/efter utspädning var 0,120 EUR (0,145 EUR).
NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Miljoner euro, MEUR Kv 3 Kv3 För 9M 9M För-ändring Helår
2019 2018 -ändring 2019 2018 2018

Nettoomsättning 212,1 167,4 27% 614,7 490,4 25% 671,6
Rörelseresultat 14,3 8,6 67% 35,7 25,1 42% 33,7
Rörelsemarginal, % 6,7% 5,1% 5,8% 5,1% 5,0%
Nettoresultat 6,3 6,7 -4% 18,1 20,7 -13% 24,2
Vinstmarginal, % 3,0% 4,0% 2,9% 4,2% 3,6%
Vinst per aktie 0,043 0,045 -4% 0,120 0,145 -17% 0,167
före/efter
utspädning, EUR

EBITDA 32,5 23,0 41% 87,3 66,4 31% 90,7
EBITDA-marginal, % 15,3% 13,7% 14,2% 13,5% 13,5%
EBITDAaL 22,3 14,9 50% 58,3 42,6 37% 58,5
EBITDAaL-marginal, % 10,5% 8,9% 9,5% 8,7% 8,7%
EBITA 15,7 9,4 67% 39,8 27,0 47% 37,0
EBITA-marginal, % 7,4% 5,6% 6,5% 5,5% 5,5%

För definitioner och avstämningar av alternativa nyckeltal, se not 11.
Från och med tredje kvartalet 2019 så beräknas marginaler för
innevarande och jämförande perioder baserat på heltal i euro istället
för avrundade belopp i miljoner euro.

Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2019 kl.
7.45 CET. Delårsrapporten samt övrig information om Medicover finns
tillgänglig på medicover.com (http://www.medicover.com).

Kontaktuppgifter

För ytterligare information kontakta:
Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-303 32 72
E-post: hanna.bjellquist@medicover.com

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och
diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort
antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt
laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. 2018
uppgick Medicovers omsättning till cirka 672 MEUR och företaget hade
20 970 anställda. För mer information, besök www.medicover.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medicover/r/delarsrapport-juli-september-2019...
https://mb.cision.com/Main/15662/2954649/1136298.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.