Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-21

MedicPen: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2018

Sammanfattning av räkenskapsåret 2018

20180101 - 20181231 (12 månader)

· Nettoomsättningen uppgick till 2 608 SEK (0 SEK)

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15 504 184 SEK
(18 588 671 SEK)

· Resultatet per aktie* uppgick till -0.10 SEK (0,17 SEK)

· Soliditeten per den 31 december 2018 uppgick till 91% (81%)

* Beräknat utifrån 157 624 012 antal aktier

VD har ordet

MedicPen har nu lämnat ytterligare ett händelserikt år bakom sig och
jag vågar till och med påstå att det var det viktigaste året någonsin
för bolaget. Vi gick in i verksamhetsåret med en CE-märkt
Medimi®Smart som skulle implementeras i ett antal danska kommuner på
Nordjylland i Danmark, i det så kallade TIM-projektet. Ett år senare
kan jag konstatera att det varit en makalös tid vi gått igenom. Vi
blev snabbt varse alla de problem som fanns i Medimi®Smart och
medicnhanteringssystemet men bara på några få månader lyckades
MedicPens team och våra samarbetspartners åtgärda problemen. Ett
exempel på detta är det faktum att Medimi®Smart i dagsläget
dispenserar i det närmaste hundra procent korrekt. Vi har därmed
uppnått ett viktigt strategiskt mål, nämligen att fokusera på Danmark
och TIM-projektet fram till dess att bolaget är moget för att ta
nästa steg, att introducera Medimi®Smart i Sverige. Nu är vi redo!

Under 2018 ägnade vi en hel del tid åt att samtala med kommuner och
presumtiva samarbetspartners i Sverige. En slutsats som drogs är att
det finns ett stort intresse för tjänster och produkter inom det som
kallas det uppkopplade hemmet och internet of things, eller som många
kommuner väljer att uttrycka det, "välfärdsteknologi". Samtidigt är
kommunerna en aning trevande och osäkra och står inför olika
utmaningar när nya teknologier ska implementeras. En sådan utmaning
är att kommunerna i dagsläget har alltför många leverantörer. Dessa
kompletterar förvisso varandra, men samtidigt överlappar system och
teknologier varandra. Man har alltså för många olika system att
hantera vilket leder till ineffektivitet och onödiga kostnader. Detta
är ett problem vi strävat efter att lösa genom att inleda samarbete
med en partner där vi tillsammans kan erbjuda ett övergripande system
med en rad olika underliggande tjänster och produkter. Och det har vi
lyckats med! Därmed är förutsättningarna för en lyckad introduktion
av Medimi®Smart i Sverige mycket goda när vi nu lämnat 2018 och gått
in i det nya året.

En väsentlig händelse under det gångna verksamhetsåret var att vi
genomförde en nyemission. Det erhållna kapitalet gör att vi kan
slutföra TIM-projektet, vilket förväntas avslutas i sommar för att
därefter utvärderas. Kapitalet ger oss även möjlighet att förfina
Medimi®Smart ytterligare och inte minst introducera vår produkt och
medicinhanteringssystem i Sverige. Jag kan lova att samtliga som
verkar i bolaget kommer att göra vårt yttersta för att förvalta
förtroendet.

Det framgår av resultaträkningen att bolagets kostnader sjunkit i
jämförelse med 2017 vilket framför allt kan hänföras till ett lägre
behov av externa konsulter. Under 2017 och början av 2018 tvingades
bolaget anlita teknikkonsulter för att slutföra det tekniska
utvecklingsarbetet av Medimi®Smart samt hantera problem som
uppenbarade sig när implementeringen i Danmark startade. Under andra
halvåret 2018 sjönk kostnaderna ytterligare i takt med att de fel som
uppdagades i mjuk- och hårdvara och elektronik åtgärdades. Som nämnts
ovan dispenserar Medimi®Smart i det närmaste 100 procent korrekt.
Detta innebär framför allt två saker. För det första kan vi
konstatera att ingen konkurrerande läkemedelsrobot eller
medicinhanteringssystem är i närheten av att kunna visa patienternas
följsamhet så som vi kan. För det andra kan vi med stort förtroende
starta marknadsföringen av en världsunik dispenser på vår
hemmamarknad Sverige.

Två av fyra utbetalningar från TIM-kommunerna har genomförts. Pengarna
finns för närvarande hos vår samarbetspartner CareConsult och kommer
att föras över till MedicPen inom några veckor. Att pengarna betalats
ut är ett kvitto på att vi uppnått de målsättningar som sattes upp i
avtalet med TIM-kommunerna. Under andra halvåret 2019 kommer
ytterligare två utbetalningar att ske och enligt avtalet med
kommunerna kommer MedicPen att ha löpande intäkter från sommaren
2019.

Fredrik Westman

VD, MedicPen AB

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medicpen/r/bokslutskommunike-1-januari---31-de...
https://mb.cision.com/Main/11586/2746650/995436.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.