Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

MedicPen: Företrädesemissionen övertecknad

Medicpens företrädesemission som avslutades den 13 maj tecknades till
ca 19,6 MSEK, motsvarande 168 procent. För att bereda samtliga
tecknare tilldelning har styrelsen beslutat att utnyttja
övertilldelningsemission på 4 MSEK samt en riktad emission om 4 MSEK.
Bolaget tillförs totalt ca 19,6 MSEK.

Medicpen AB (publ) har slutfört nyemissionen med företrädesrätt för
befintliga aktieägare som styrelsen beslutade om den 11 april 2016,
med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 20 maj 2015.

Emissionen har övertecknats och tillför bolaget cirka 19,6 MSEK före
emissionskostnader.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 90 procent med stöd av
uniträtter och till resterande del utan

stöd av uniträtter. I enlighet med informationen i
investeringsmemorandumet har styrelsen beslutat att

utnyttja övertilldelningen om 4 MSEK. Styrelsen har också beslutat att
genomföra en riktad emission

om 4 MSEK för att möjliggöra full tilldelning till samtliga tecknare,
samtidigt som bolaget får ett

kapitaltillskott som möjliggöra offensiva marknadssatsningar och
samtidigt som bolaget får in ett antal

professionella investerare. Villkoren i den riktade emissionen är
samma som i företrädesemissionen.

Bolaget gör bedömningen att dessa villkor är marknadsmässiga utifrån
historisk kursutveckling,

allmänna läget på aktiemarknaden och att emissionen är till gagn för
bolagets samtliga aktieägare.

Tecknare i den riktade emissionen är Dividend Sweden, Kai
Olsen,Capensor Capital, Bo Lindén,

Anderas Nissen, Patric Sjölund, Montana Sweden och Roger Skogman.
Genom emissionerna tillförs Medicpen ca 19,6 MSEK före
emissionskostnader som beräknas uppgå

till ca 1 MSEK.
"Vi är mycket nöjda med det stora intresset för emissionen. Det stora
intresset och möjligheten att

utnyttja den riktade emissionen medför att vi nu kan satsa på
ytterligare aktiviteter, bl a

samarbetsutvecklingen av smarthomes och att fortsätta byggandet av
helhetskonceptet kring Medimi

Smart", säger Anders Skarman, VD.
Units som tecknats utan stöd av uniträtter har tilldelats i enlighet
med villkoren i memorandum daterat den 20 april 2016. Meddelande om
tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive
tecknare. Handel med betalda tecknade units (BTU) pågår fram till
dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket.

Genom företrädesemissionen nyemitteras 9 681 921 aktier och
aktiekapitalet ökar med 605 120,06 SEK. Övertilldelningen medför att
3 333 333 nya aktier emitteras och den riktade emissionen medför att
ytterligare 3 333 333 nya aktier emitteras. Sammantaget medför dessa
åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter företrädesemissionen
kommer att uppgå till 5 257 626,9675 SEK, fördelat på 84 122 031
aktier, envar med ett kvotvärde om 0,0625 SEK.

Samtidigt emitteras totalt 16 348 587 teckningsoptioner, med löptid
till 31 maj 2017. Varje två innehavda teckningsoptioner ger rätt att
teckning 1 ny aktie till 1,80 SEK. Vid full teckning kommer dessa
teckningsoptioner att tillföra bolaget 14 713 728 SEK och öka
aktiekapitalet med 510 893,34 SEK.

För ytterligare information kontakta Anders Skarman, VD
anders.skarman@medicpen.se, 035-100 800, 0761 70 35 60 eller besök
www.medicpen.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medicpen/r/foretradesemissionen-overtecknad,c2...
http://mb.cision.com/Main/11586/2012977/518110.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.