Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

MedicPen: Företrädesemissionen övertecknad

FÖRETRÄDESEMISSIONEN ÖVERTECKNAD

Medicpens företrädesemission som avslutades den 13 maj tecknades till ca
19,6 MSEK, motsvarande 168 procent. För att bereda samtliga tecknare
tilldelning har styrelsen beslutat att utnyttja övertilldelningsemission på
4 MSEK samt en riktad emission om 4 MSEK. Bolaget tillförs totalt ca 19,6
MSEK.

Medicpen AB (publ) har slutfört nyemissionen med företrädesrätt för
befintliga aktieägare som styrelsen beslutade om den 11 april 2016, med
stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 20 maj 2015. Emissionen har
övertecknats och tillför bolaget cirka 19,6 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 90 procent med stöd av uniträtter
och till resterande del utan stöd av uniträtter. I enlighet med
informationen i investeringsmemorandumet har styrelsen beslutat att
utnyttja övertilldelningen om 4 MSEK. Styrelsen har också beslutat att
genomföra en riktad emission om 4 MSEK för att möjliggöra full tilldelning
till samtliga tecknare, samtidigt som bolaget får ett kapitaltillskott som
möjliggöra offensiva marknadssatsningar och samtidigt som bolaget får in
ett antal professionella investerare. Villkoren i den riktade emissionen är
samma som i företrädesemissionen. Bolaget gör bedömningen att dessa villkor
är marknadsmässiga utifrån historisk kursutveckling, allmänna läget på
aktiemarknaden och att emissionen är till gagn för bolagets samtliga
aktieägare. Tecknare i den riktade emissionen är Dividend Sweden, Kai
Olsen,Capensor Capital, Bo Lindén, Anderas Nissen, Patric Sjölund, Montana
Sweden och Roger Skogman.

Genom emissionerna tillförs Medicpen ca 19,6 MSEK före emissionskostnader
som beräknas uppgå till ca 1 MSEK.

- Vi är mycket nöjda med det stora intresset för emissionen. Det stora
intresset och möjligheten att utnyttja den riktade emissionen medför att vi
nu kan satsa på ytterligare aktiviteter, bl a samarbetsutvecklingen av
smarthomes och att fortsätta byggandet av helhetskonceptet kring Medimi
Smart, säger Anders Skarman, VD.

Units som tecknats utan stöd av uniträtter har tilldelats i enlighet med
villkoren i memorandum daterat den 20 april 2016. Meddelande om tilldelning
sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Handel med
betalda tecknade units (BTU) pågår fram till dess att emissionen har
registrerats av Bolagsverket.

Genom företrädesemissionen nyemitteras 9 681 921 aktier och aktiekapitalet
ökar med 605 120,06 SEK. Övertilldelningen medför att 3 333 333 nya aktier
emitteras och den riktade emissionen medför att ytterligare 3 333 333 nya
aktier emitteras. Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i
Bolaget efter företrädesemissionen kommer att uppgå till 5 257 626,9675
SEK, fördelat på 84 122 031 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,0625 SEK.

Samtidigt emitteras totalt 16 348 587 teckningsoptioner, med löptid till 31
maj 2017. Varje två innehavda teckningsoptioner ger rätt att teckning 1 ny
aktie till 1,80 SEK. Vid full teckning kommer dessa teckningsoptioner att
tillföra bolaget 14 713 728 SEK och öka aktiekapitalet med 510 893,34 SEK.

2016-05-19

För ytterligare information kontakta:
Anders Skarman, VD anders.skarman@medicpen.se
, 035- 100 800, 0761 70 35 60 eller
besök

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MedicPen Pressrelease 2016-05-19.pdf

MedicPen är listat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar
patenterade produkter, som underlättar för patienter att sköta sin
medicinering. Bolaget vänder sig till tre marknadssegment;
konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.