Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

MedicPen: MedicPen AB: Halvårsrapport Q1-Q2 2019

Sammanfattning av 1 januari till 30 juni 2019

20190101 - 20190630

o Nettoomsättningen uppgick till 513 969 SEK (2 608 SEK)

o Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 903 625 SEK (9 329 535 SEK)

o Resultatet per aktie* uppgick till -0.05 SEK (0,08 SEK)

o Soliditeten per den 30 juni 2019 uppgick till 89% (90%)

* Beräknat utifrån 157 624 012 antal aktier

Viktiga händelser under första halvåret 2019

· Den 16 januari publicerade MedicPen en uppdatering där det bland
annat framgick att dispenseringarna i det danska TIM-projektet gått
utmärkt. Vidare framgick det att arbetet startat med att få till
stånd ett pilotprojekt i Sverige. I uppdateringen framgick det vidare
att bolaget startat arbetet med att ta fram en ny hemsida.

· Den 22 januari meddelade MedicPen i ett pressmeddelande att
bolaget undertecknat ett Letter of Intent med Telenta AB. I
pressmeddelandet framgick det vidare att bolagen gemensamt skulle
marknadsföra Medimi®Smart på MVTe-mässan i Kista den 22-23 januari.

· Den 15 februari publicerade bolaget ett pressmeddelande där det
framgick att bolaget lanserar sin nya hemsida och placerar ut en
Medimi®Smart i en digital visningslägenhet i Landskrona.

· Den 21 februari publicerades bolagets bokslutskommuniké för 1
januari till 31 december 2018.

· Den 26 februari skickade MedicPen en pressinbjudan gällande
invigningen av den digitala visningslägenheten i Landskrona.

· Den 8 mars publicerades kallelsen till MedicPens årsstämma.
· Den 8 mars meddelade MedicPen i ett pressmeddelande att det
svenska Patent och Registreringsverket godkänt bolagets ansökan om
patent på Medimi®Smart samt att patentansökan behandlas av det
amerikanska patentverket.

· Den 8 mars publicerade bolaget en uppdatering där det framgick att
resultaten från den pågående testfasen i Danmark är mycket lovande
och att vi uppnått i det närmaste hundra procent korrekta
dispenseringar. Vidare framgick det att kommunernas
patientrekrytering gått förhållandevis sakta och att antalet
patienter som kommer ingå i testerna ska reduceras till cirka åttio
stycken. I uppdateringen redogjordes det även för det genomförda
Midtvejseminariet som genomfördes den 27 februari.

· Den 20 mars publicerades bolagets årsredovisning för
verksamhetsåret 2018.

· Den 28 mars meddelade bolaget att man ingått en överenskommelse
med Lunds kommun om att starta tester av Medimi®Smart. I
pressmeddelandet framgick det att start av projektet sker i april och
ska fortgå fram till sommaren.

· Den 11 april publicerades kommunikén från årsstämman som ägde rum
den 10 april. I kommunikén framgick det bland annat att två nya
styrelseledamöter invaldes, Ulf Lindahl och Anders Haskel.

· Den 3 maj publicerades delårsrapporten för Q1 2019.
· Den 6 maj publicerade bolaget en presentation av de nytillträdda
styrelseledamöterna Ulf Lindahl och Anders Haskel.

· Den 8 maj meddelade MedicPen att EFN Ekonomikanalen publicerat ett
TV-inslag om MedicPen och Medimi®Smart. Inslaget spelades in i den
visningslägenhet i Landskrona där Medimi®Smart visas.

· Den 12 juni skickade bolaget ett pressmeddelande där det framgick
att MedicPen skulle framträda inför dansk ambassadpersonal. Danska
utrikesministeriet hade bjudit in MedicCare, vilket består av
MedicPen och MedicPens samarbetspartner CareConsult A/S, att
presentera Medimi®Smart och det medicinhanteringssystem som testas i
nio kommuner på Nordjylland. Presentationen skedde inför
ambassadpersonal från 35 ambassader som har i uppgift att knyta ihop
danska "sundhedslösningar" med marknader runt om i världen.

· Den 28 juni publicerades en intervju med MedicPens VD Fredrik
Westman.

Tidpunkter för ekonomisk information

2019-11-21 Delårsrapport Q3 2019

2020-02-21 Bokslutskommuniké för 2019

2020-05-07 Delårsrapport Q1 2020

VD har ordet

Under halvåret som passerat har MedicPen deltagit i två testprojekt,
dels TIM-projektet på Nordjylland i Danmark och dels i Lunds kommun.
Resultaten från båda projekten visar att MedicPen fattade ett korrekt
strategiskt beslut, nämligen att uppnå så bra resultat i Danmark att
vi tryggt kunde starta i Sverige. I takt med att projekten fortgått
kan jag konstatera att bolaget tagit ytterligare stora steg framåt.
Resultaten i såväl Danmark som i Sverige är mycket goda hittills, så
goda att det känns mer positivt än någonsin. Inte minst blir detta
tydligt i möten med de olika kommunerna. De är mycket positiva och
det blir mer och mer uppenbart att marknaden för Medimi®Smart och
läkemedelsrobotar mognar allt mer. Det har också kommit att bli mer
uppenbart att det finns plats för flera olika lösningar beroende på
patienternas behov. Samtidigt ska framhållas att Medimi®Smart
"sticker ut från mängden". Skälet är Medimi®Smarts unika egenskap att
tabletterna hålls åtskilda fram till doseringstillfället. Att varje
enskild tablett förvaras separat i fack i de kassetter som placeras i
Medimi®Smart är en stor konkurrensfördel. Bland annat innebär detta
att omsorgspersonal i de allra flesta fall inte tvingas akut åka hem
till patienter vars läkare ändrat doseringen. Vi kan alltså erbjuda
en flexibel lösning som kan komma att spara tid och resurser. Därmed
kan vi lösa väsentliga problem, till exempel att kommuner kan
fokusera på personlig omvårdnad istället för administration vilket är
en enorm utmaning i takt med att andelen äldre ökar samtidigt som
kommunerna har problem att rekrytera omsorgspersonal.

Sedan början av sommaren genomför Alexandrainstitutet i Danmark en
utvärdering av TIM-projektet vilken ska utmynna i en rapport som ska
presenteras i september. Jämte denna genomför MedicPen en egen och
avsevärt större utvärdering. Utvärderingarna kommer att ge MedicPen
mycket bra vägledning om hur vi bör agera framgent.

Jämte våra två testprojekt har vi startat förberedelserna för
åtminstone ytterligare ett mycket spännande projekt i Danmark som
utöver TIM-projektet kan bidra till att öppna upp den danska
marknaden under 2020. Vi återkommer under hösten med mer detaljer när
alla formella beslut fattats. Därutöver har vi som mål att starta
ytterligare minst ett projekt i Sverige.

I resultaträkningen för första halvåret kan två förändringar noteras i
jämförelse med samma period 2018. För det första har intäkterna ökat
vilket kan härledas till intäkterna från TIM-projektet vilka består
av två av fyra utbetalningar. De två sista betalningarna från
TIM-kommunerna kommer att bokföras under kvartal tre eller fyra. För
det andra har kostnaderna minskat i jämförelse med första halvåret
2018. Framför allt är det posten övriga externa kostnader som
minskat. Skälet är att Medimi®Smart kommit att bli så stabil att
bolagets behov av extern konsulthjälp minskat drastiskt. Vi kan
alltså konstatera att bolagets ekonomiska situation har stabiliserats
i och med att vi dels kan se ett visst kassaflöde framgent och dels
att vi har kontroll över kostnaderna. Sammantaget antyder detta att
framtiden blivit allt mer ljus för MedicPen i och med att vi nu har
en stabil produkt och kontroll över ekonomin.

I rapporten för kvartal ett 2019 skrev jag att vi arbetat med att
produktionsanpassa Medimi®Smart, vilket dels innebär att
produktionskostnaden kan minskas kraftigt, dels att vi möjliggör
legotillverkning av produkten. Arbetet har framgångsrikt genomförts
under det gångna halvåret och är nu inne i sitt slutskede. Nästa steg
innebär att bolaget ingår ett samarbete med en legotillverkare vilket
kommer att vara ett stort steg framåt för MedicPen.

Vi kan se fram emot en mycket intressant och nyhetsrik höst och jag är
övertygad om att bilden kommer att bli tydligare för såväl bolaget
som våra aktieägare. Jag har sagt det förr och säger det igen.
MedicPen har genomgått en enorm förändring. Vi har en stabil produkt
och ett stort gediget testprojekt i ryggen. Med detta kommer vi att
kunna ta stora steg framåt de närmaste åren.

Fredrik Westman, VD MedicPen AB

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medicpen/r/medicpen-ab--halvarsrapport-q1-q2-...
https://mb.cision.com/Main/11586/2886113/1093707.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.