Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-20

MedicPen: MedicPen's emission registrerad

MEDICPENS EMISSION REGISTRERAD

MedicPen har slutfört nyemissionen, som styrelsen beslutade med stöd av bemyndigandet från bolagstämman den 20 maj, 2015

Vid bolagstämman den 27 april, 2016 beslutades även att göra en nyemission av en s.k. övertilldelningsemission och en riktademission till professionella investerare. MedicPen har även slutfört emissionen för dessa.

Med anledning av att aktierna registrerats hos Bolagsverket kommer handel i BTU att upphöra och utfärdade BTU kommer att ersättas med aktier och teckningsoptioner.

Sista dag för handel med BTU den 25 juli 2016

Såväl de 3 333 333 aktier som tecknats i övertilldelningsoptionen som de 3 333 333 aktier som tecknats i den riktade emissionen har registrerats hos Bolagsverket. För dessa kommer inga BTU utfärdas; dessa aktier och optioner levereras direkt.

Sammantaget medför dessa åtgärder att antalet aktier ökar med 16 348 586 till 84 122 030, envar med ett kvotvärde om 0,0625 SEK och att aktiekapitalet ökar med 1 021 786,68 SEK till 5 257 626,88 SEK.

2016-07-20

För mer information kontakta
MedicPen AB (publ), CEO Anders Skarman, Gustavsgatan 24, 216 11 Malmö, Sverige Tel: +46 (0)40- 100 800 eller mobil + 46 761 70 35 60. Eller besök www. medicpen.com http://www. medicpen.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MedicPen Pressrelease 2016-07-20.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18492

MedicPen är listat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget vänder sig till tre marknadssegment; konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.