Du är här

2018-08-01

MedicPen: Testerna i Danmark pågår med ändrad tidsplan

Testerna i Danmark - projektet pågår

Testfasen av vårt medicineringssystem i Danmark pågår sedan sju
månader tillbaka. Testerna inleddes med att placera Medimi®Smart hos
patienter men konsortiet och kommunerna valde efter några veckor att
byta testmiljö. Bytet av testmiljö innebar att Medimi®Smart
placerades i kommunernas lokaler och har därefter hanterats av
kommunens personal. Genom att "spegla" riktiga patienters dosering
och använda riktiga mediciner har testerna effektiviserats avsevärt.

Ändrad tidsplan

Konsortiet har tillsammans med TIM-kommunerna av flera olika
anledningar bestämt att skjuta fram tidsplanen några månader.
Förändringen innebär att medicinhanteringssystemet kommer att testas
hos patient från och med september för att därefter gradvis utökas.
Målsättningen är att 100 patienter skall använda Medimi®Smart från
januari-februari 2019. Slutevaluering av projektet planeras att äga
rum under juli till september nästa år. Detta innebär att vi i
jämförelse med den ursprungliga tidsplanen skjuter fram den cirka 5-6
månader.

Skäl till ändrad tidsplan

Ett viktigt skäl till den ändrade tidsplanen är att testerna initialt
genomfördes ute hos patient vilket inte var lämpligt med tanke på att
medicinhanteringssystemet är mycket komplext och inte tidigare testat
i sin helhet ute hos patient. Genom att byta testmiljö har testerna
effektiviserats avsevärt eftersom det har gått fortare att åtgärda
fel i medicinhanteringssystemet. Det ska framhållas att flertalet
patienter var intresserade av och nöjda med Medimi®Smart.

Ett annat skäl är att utbildningsmaterial och manualer behöver
revideras och utbildningar genomföras eftersom Medimi®Smart och
Flex-systemet uppdaterats.

Vad gäller Medimi®Smart fanns det en del svagheter i form av buggar i
software, samt ett antal elektronik- och mekanikproblem. Bland annat
har vi haft en del problem med kassetterna då vissa mediciner på
grund av sin storlek och form fastnat. Vi har tagit fram en ny design
av kassetterna och ändrat apotekets packningsrutiner.

Vi förväntade oss en hel del problem initialt med tanke på att
medicinhanteringssystemet är tämligen avancerat och att flera aktörer
skulle samverka. Idag är vi mycket nöjda med att vi lyckats åtgärda
flertalet fel på mycket kort tid. Felprocenten vid dispenseringar är
nu nere på sådana nivåer att vi bedömer att Medimi®Smart kan placeras
ut hos patienter från och med september.

Varför uppstod problem med Medimi®Smart?

Bolaget har kontinuerligt analyserat varför fler problem än förväntat
uppstod i samband med implementeringen av Medimi®Smart. Slutsatsen är
att utvecklingsarbetet fram till sommaren 2017 inte genomfördes på
ett tillfredsställande sätt och gick för snabbt. Vidare beslutades
efter Bornholms-studien att implementera ytterligare funktioner i
Medimi®Smart. Detta stod inte i paritet med de resurser bolaget hade
till sitt förfogande varpå många nya funktioner installerades på ett
bristfälligt sätt. Dessutom bidrog tidspress till att Medimi®Smart
inte testades i tillräcklig omfattning.

MedicPen har löst problemen

Sedan drygt ett år tillbaka har MedicPen drivit utvecklingen av
Medimi®Smart på ett mer metodiskt sätt vilket är ett resultat av att
bolaget rekryterade en mycket erfaren CTO. Tillsammans med de övriga
personerna i teamet, vilka har lång och gedigen erfarenhet, fick vi
under hösten kontroll över utvecklingsarbetet, dokumentation och
testrutiner. Därefter vidtog arbetet med att åtgärda de brister som
upptäcktes samt inte minst prioritera vilka funktioner som ska
implementeras i Medimi®Smart.

Bolaget har lyckats åtgärda problemen och vi har goda förhoppningar om
att genomföra implementeringen i Danmark på ett framgångsrikt sätt.
Det bör återigen understrykas att teamet som arbetat med teknisk
utveckling och produktion har gjort ett fantastiskt jobb!

Sverige

Förutsättningarna skiljer sig förhållandevis mycket mellan Danmark och
Sverige. Vi har en god bild av hur en introduktion av Medimi®Smart
bör ske i Sverige och bolaget för därför samtal med några presumtiva
samarbetspartners. Vi avser att återkomma under andra halvåret med en
uppdatering kring hur arbetet fortskrider på den svenska marknaden.

USA

Vi har nu en bra bild av de regulatoriska förutsättningarna inför en
introduktion i USA. Vi kan konstatera att MedicPen i princip kan
sälja Medimi®Smart i USA när vi genomgått ett förhållandevis enkelt
förfarande med FDA..

Den första Medimi®Smart skickades till vår amerikanska
samarbetspartner Chordas Inc i april i år. Därefter har vi genomfört
tekniska anpassningar samt tagit fram erforderliga dokument och
manualer tillsammans med samarbetspartnern. Vi kommer nu att
tillsammans med Chordas Inc. marknadsföra Medimi®Smart i syfte att
finna lämpliga distributörer/samarbetspartners och presumtiva kunder.

Investerarträffar

Vi avser att genomföra några investerarträffar i egen regi under
hösten där vi bjuder in MedicPens aktieägare. Träffarna kommer att
genomföras på 3-4 olika platser i Sverige. Syftet är att dels att ta
del av aktieägarnas tankar och funderingar, dels att demonstrera
Medimi@Smart.

Instagram

MedicPen har nu ett Instagram-konto där vi med jämna mellanrum kommer
att publicera bilder och korta texter (medicpen_ab). Syftet är att
aktieägarna ska få en inblick i det arbete som utförs i bolaget.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma,
Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar
för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på
MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner
fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens
framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är
noterat på AktieTorget och har sitt säte i Lomma.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medicpen/r/testerna-i-danmark-pagar-med-andrad...
http://mb.cision.com/Main/11586/2584522/885543.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.