Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-01

MedicPen: Testerna i Danmark pågår med ändrad tidsplan

TESTERNA I DANMARK PÅGÅR MED ÄNDRAD TIDSPLAN

Testerna i Danmark - projektet pågår
Testfasen av vårt medicineringssystem i Danmark pågår sedan sju månader tillbaka. Testerna inleddes med att placera Medimi(r)Smart hos patienter men konsortiet och kommunerna valde efter några veckor att byta testmiljö. Bytet av testmiljö innebar att Medimi(r)Smart placerades i kommunernas lokaler och har därefter hanterats av kommunens personal. Genom att spegla riktiga patienters dosering och använda riktiga mediciner har testerna effektiviserats avsevärt.

Ändrad tidsplan
Konsortiet har tillsammans med TIM-kommunerna av flera olika anledningar bestämt att skjuta fram tidsplanen några månader. Förändringen innebär att medicinhanteringssystemet kommer att testas hos patient från och med september för att därefter gradvis utökas. Målsättningen är att 100 patienter skall använda Medimi(r)Smart från januari-februari 2019. Slutevaluering av projektet planeras att äga rum under juli till september nästa år. Detta innebär att vi i jämförelse med den ursprungliga tidsplanen skjuter fram den cirka 5-6 månader.

Skäl till ändrad tidsplan
Ett viktigt skäl till den ändrade tidsplanen är att testerna initialt genomfördes ute hos patient vilket inte var lämpligt med tanke på att medicinhanteringssystemet är mycket komplext och inte tidigare testat i sin helhet ute hos patient. Genom att byta testmiljö har testerna effektiviserats avsevärt eftersom det har gått fortare att åtgärda fel i medicinhanteringssystemet. Det ska framhållas att flertalet patienter var intresserade av och nöjda med Medimi(r)Smart.

Ett annat skäl är att utbildningsmaterial och manualer behöver revideras och utbildningar genomföras eftersom Medimi(r)Smart och Flex-systemet uppdaterats.

Vad gäller Medimi(r)Smart fanns det en del svagheter i form av buggar i software, samt ett antal elektronik- och mekanikproblem. Bland annat har vi haft en del problem med kassetterna då vissa mediciner på grund av sin storlek och form fastnat. Vi har tagit fram en ny design av kassetterna och ändrat apotekets packningsrutiner.

Vi förväntade oss en hel del problem initialt med tanke på att medicinhanteringssystemet är tämligen avancerat och att flera aktörer skulle samverka. Idag är vi mycket nöjda med att vi lyckats åtgärda flertalet fel på mycket kort tid. Felprocenten vid dispenseringar är nu nere på sådana nivåer att vi bedömer att Medimi(r)Smart kan placeras ut hos patienter från och med september.

Varför uppstod problem med Medimi(r)Smart?
Bolaget har kontinuerligt analyserat varför fler problem än förväntat uppstod i samband med implementeringen av Medimi(r)Smart. Slutsatsen är att utvecklingsarbetet fram till sommaren 2017 inte genomfördes på ett tillfredsställande sätt och gick för snabbt. Vidare beslutades efter Bornholms-studien att implementera ytterligare funktioner i Medimi(r)Smart. Detta stod inte i paritet med de resurser bolaget hade till sitt förfogande varpå många nya funktioner installerades på ett bristfälligt sätt. Dessutom bidrog tidspress till att Medimi(r)Smart inte testades i tillräcklig omfattning.

MedicPen har löst problemen
Sedan drygt ett år tillbaka har MedicPen drivit utvecklingen av Medimi(r)Smart på ett mer metodiskt sätt vilket är ett resultat av att bolaget rekryterade en mycket erfaren CTO. Tillsammans med de övriga personerna i teamet, vilka har lång och gedigen erfarenhet, fick vi under hösten kontroll över utvecklingsarbetet, dokumentation och testrutiner. Därefter vidtog arbetet med att åtgärda de brister som upptäcktes samt inte minst prioritera vilka funktioner som ska implementeras i Medimi(r)Smart.

Bolaget har lyckats åtgärda problemen och vi har goda förhoppningar om att genomföra implementeringen i Danmark på ett framgångsrikt sätt. Det bör återigen understrykas att teamet som arbetat med teknisk utveckling och produktion har gjort ett fantastiskt jobb!

Sverige
Förutsättningarna skiljer sig förhållandevis mycket mellan Danmark och Sverige. Vi har en god bild av hur en introduktion av Medimi(r)Smart bör ske i Sverige och bolaget för därför samtal med några presumtiva samarbetspartners. Vi avser att återkomma under andra halvåret med en uppdatering kring hur arbetet fortskrider på den svenska marknaden.

USA
Vi har nu en bra bild av de regulatoriska förutsättningarna inför en introduktion i USA. Vi kan konstatera att MedicPen i princip kan sälja Medimi(r)Smart i USA när vi genomgått ett förhållandevis enkelt förfarande med FDA..

Den första Medimi(r)Smart skickades till vår amerikanska samarbetspartner Chordas Inc i april i år. Därefter har vi genomfört tekniska anpassningar samt tagit fram erforderliga dokument och manualer tillsammans med samarbetspartnern. Vi kommer nu att tillsammans med Chordas Inc. marknadsföra Medimi(r)Smart i syfte att finna lämpliga distributörer/samarbetspartners och presumtiva kunder.

Investerarträffar
Vi avser att genomföra några investerarträffar i egen regi under hösten där vi bjuder in MedicPens aktieägare. Träffarna kommer att genomföras på 3-4 olika platser i Sverige. Syftet är att dels att ta del av aktieägarnas tankar och funderingar, dels att demonstrera Medimi@Smart.

Instagram
MedicPen har nu ett Instagram-konto där vi med jämna mellanrum kommer att publicera bilder och korta texter (medicpen_ab). Syftet är att aktieägarna ska få en inblick i det arbete som utförs i bolaget.

Lomma den 1 augusti 2018

För mer information kontakta:
MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com http://www.medicpen.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MedicPen Pressrelease 2018-08-01.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23735

Om Medicpen
MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Lomma.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.