Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-15

MedicPen: Tranås kommun testar ny läkemedelsrobot

Tranås kommun ska genomföra ett pilottest av läkemedelsroboten
Medimi®Smart som bygger på ett unikt kassettsystem vilket innebär
större flexibilitet i jämförelse med dospåsar. Läkemedelsroboten och
tillhörande medicinhanteringssystem har testats inom äldreomsorgen i
flera kommuner i Danmark med syftet att lyfta ut medicinhanteringen
från kommuner och därmed frigöra mer tid för personlig omsorg.

Tranås kommun kommer i samarbete med MedicPen och Telenta att starta
ett projekt i februari i syfte att utvärdera läkemedelsdispensern
Medimi®Smart. Det finns en rad målsättningar med projektet. Tiden som
kommunen ägnar åt att hantera mediciner ska minskas,
omsorgspersonalen ska avlastas och stressen minskas i samband med
medicinhantering. Vidare ska antalet transporter minskas vilket både
sparar tid och leder till positiva miljöeffekter. Brukarnas
dosförändringar ska genomföras snabbare än idag. Det övergripande
målet är att frigöra mer tid för personlig omsorg. Projektet består
av både test av Medimi®Smart samt analyser av tidsåtgång och
transporter i samband med läkemedelshantering. Projektet förväntas
vara avslutat under tredje kvartalet i år.

Så här fungerar Medimi®Smart

Mediciner packas i separata fack i kassetter på apotek för att
därefter transporteras hem till brukaren och placeras i
läkemedelsroboten. Varje kassett är försedd med en QR-kod med
information om läkemedel och patient. Medmi®Smart är uppkopplad mot
ett övergripande vård- eller omsorgssystem varifrån information om
brukarens medicinering och tidpunkt för medicinering hämtas.

När läkaren ändrar brukarens ordination hämtas denna information av
Medimi®Smart automatiskt via en molntjänst och en dosförändring
utförs inom ett dygn. Packning av kassetter görs av Kronans Apotek.

Läkemedelsroboten talar om med ljus, SMS och tal när det är dags för
brukaren att ta sin medicindos och med ett tryck på en knapp faller
medicinerna ner i en kopp. Medimi®Smart talar även om när det är dags
att ta läkemedel som inte kan förvaras i läkemedelsroboten, till
exempel droppar och salvor. Så kallad behovsmedicin kan också
förvaras i läkemedelsroboten, exempelvis smärtstillande tabletter.
Detta innebär att brukaren själv kan ta ut behovsmedicinen
alternativt kan omsorgspersonal på distans hjälpa brukaren att
dispensera tabletterna, vilket bland annat innebär snabbare service
till brukarna och ytterligare avlastning för omsorgspersonalen. Om
brukaren glömmer att ta sin medicin går larm direkt till
omsorgspersonal.

Det finns en rad fördelar med Medimi®Smart och
läkemedelhanteringssystemet. För brukaren innebär det större
självständighet och minskat beroende av omsorgspersonalens hjälp i
samband med medicinering. För omsorgspersonalen innebär det mindre
stress och oro och att mer tid istället kan ägnas för personlig
omsorg.

· Vi tar nu på allvar steget från Danmark till Sverige i och med
testprojektet i Tranås. Vår förhoppning är att Tranås kan bana vägen
för andra svenska kommuner genom att implementera en unik
läkemedelsrobot och ett unikt medicinhanteringssystem vilket kan
optimera både säkerhet och trygghet hos såväl brukare som personal.
Digitalisering är ytterst viktigt, inte minst för att möta de stora
utmaningar som välfärden nu står inför, säger Fredrik Westman, VD
MedicPen AB.

Tester av Medimi®Smart pågår även i Lunds kommun sedan våren 2019 och
arbetet med att utöka testerna i Lund pågår.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma,
Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

För den svenska marknaden, Telenta AB, Stefan Szasz, 054-175093 eller
besök www.telenta.se

Om MedicPen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som
underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna
bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av
mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i
teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer.
Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i
Lomma.

Om Telenta

Telenta AB sedan 1992 arbetat med larmsystem inom vård och omsorg.
2020 går startskottet för Telenta:s nästa steg av både hårdvara,
inbyggd mjukvara och IT-tjänster. Vi vill bli branschens mest moderna
bolag, både när det gäller teknik och värderingar.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medicpen/r/tranas-kommun-testar-ny-lakemedels...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.