Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-01

MedicPens nyemissionsbeslut fattat

wysiwyg_image

Även om MedicPen kan tyckas ”ligga rätt i tiden” och har haft finansiellt stöd genom aktiemarknadslistning sedan 2006, har det inte lyckats nå kommersiell framgång med sin patenterade lösning för dosering av tabletter i hemmet, MedimiSmart. Fredagens stämma fattade mot den bakgrunden beslutet att ta in nya pengar för att stötta verksamheten framåt.

MedicPen är sedan länge verksam på ett högintressant område, digitalisering av vården. Vd Fredrik Westman uppger att MedicPen inte har någon konkurrens från liknande produkter. Konkurrensläget är således inte MedicPens problem. Svårigheten är istället att få kommuner att lita på produkten och överge andra lösningar såsom t.ex. dospåsar.

Vd förklarade på den extra bolagsstämman i fredags (28/9) att kommunerna kan spara mycket pengar med att använda MedimiSmart. Den möjliggör att antalet hemtjänstbesök hos vårdtagarna kan minskas och att de kan bo kvar längre i hemmet.

MedicPen har gjort flera nyemissioner senast gjordes en företrädesemission i oktober 2017 som netto tog in 23 miljoner kr. MedicPen offentliggjorde 24 maj att det förlorat en upphandling i Norge mot en konkurrerande metod.

Enligt Vd Fredrik Westman var den norska upphandlingen anpassad för dospås-system och i praktiken omöjlig att vinna för MedicPen. Vd berättade på stämman att upphandlingar ofta är fyrkantiga och anpassade för en viss produkt varför det är svårt att nå fram med en annan lösning trots att den skulle vara bättre.

2017 vann MedicPen en upphandling för totalt nio kommuner på Nordjylland. Det innebar att MedicPen skulle leverera till kommunerna inom ramen för ett pilotprojekt. Enligt Fredrik Westman var den danska upphandlingen mer teknikneutral än den norska.

I dagsläget är det garanterat att MedicPen får ut 700 MedimiSmart, vilket ger en intäkt på ungefär 2000 kr per enhet. Enligt vd skulle MedicPen vara självfinansierat vid 3000 utleasade MedimiSmart.

I Sverige så arbetar MedicPen på att få till ett pilotprojekt i en svensk kommun. Vd menar att man i Danmark har haft större fokus på de stora kostnader som bristande medicinhantering leder till än man haft i Sverige. Han menar också att Danmark har kommit längre fram i digitaliseringen av vården. Westman var väldigt positiv till hur pilotprojektet fortskrider i Danmark och menade att förutsättningarna aldrig någonsin varit bättre.

Efter goda erfarenheter i Danmark har bolagsledningen en bra bild av hur MedicPen bör gå tillväga för att introducera MedimiSmart i Sverige. Förutom Sverige är fokus USA där ledningen bedömer att det finns goda förutsättningar för MedimiSmart.

Pengarna som MedicPen tar in i den nu aktuella emissionen ska användas till den löpande verksamheten; dvs marknadsföring och därtill produktionsanpassning i syfte att minska produktionskostnaderna. Med nuvarande kostnadsmassa räcker nyemissionspengarna minst ett år. Kostnaderna har också sänkts med ca 30 % under de senaste 6-9 månaderna. Allt enligt uppgifter som lämnades på stämman.

Styrelsen valde efter moget övervägande kring nivån på teckningsåtaganden och garantier att säkra 80 procent av emissionen genom ett garantikonsortium. Kostnaden för garantin uppgår till 10 procent av det garanterade beloppet. Fondkommissionärerna (Aqurat och Göteborg Corporate Finance) åsikt var att garanter hade bort täcka upp till 100 procent av emissionsbeloppet, men styrelsen ansåg att 80 procent var tillräckligt.

Aktiespararna förde på den extrainkallade bolagsstämman fram synpunkten att förbundet inte stödjer emissionsbemyndiganden där företrädesrätten kan förbigås.

Det förslag som lades fram, som innebär möjlighet till överteckning, lägger grund för osäkerhet för ägare som ska ta ställning till om de skulle teckna företrädesemissionen, hävdade Aktiespararna. Ingen kan på förhand veta hur stor utspädningen kommer bli eller vilka nya ägare som skulle kunna tillkomma.

Den så kallade övertilldelningsoptionen ger utrymme för styrelsen att rikta ett erbjudande om att köpa rabatterade aktier till investerare som de nuvarande ägarna inte vet vilka det är, påpekade Aktiespararnas ombud Victor Johansson.

Aktiespararna skulle ha föredragit att företrädesemissionen gjordes 3 miljoner kr större. Eventuellt överintresse hade kunna fångas in utan att företrädesrätten skulle ha förbigåtts.

Fredrik Westman hänvisade i replik till de ovan nämnda fondkommissionärerna. Han berättade att ledningen även diskuterat med Carnegie som hävdat att det i nuvarande aktiemarknaden det inte var realistiskt att gå ut med en nyemission på ett belopp som är högre än 20 miljoner kr.

Författare och bevakare: Victor Johansson

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.