Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-29

MedicWave: Genomför företrädesemission

GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 december 2014 har styrelsen
i MedicWave AB (publ) den 29 april 2015 beslutat att genomföra en
företrädesemission om högst 2 807 650 aktier och kan inbringa bolaget 3 509
562,50 kronor vid full teckning.

Innan emissionsperiodens start kommer ett emissionsmemorandum med
fullständiga villkor att publiceras på bolagets hemsida www.medicwave.se
samt på Eminova Fondkommissions hemsida,
www.eminova.se .

VILLKOR I SAMMANDRAG

Erbjudet värdepapper
Aktier i MedicWave AB. Endast ett aktieslag föreligger.

Emissionsvolym
3 509 562,50 kronor, dvs 2 807 650 aktier à 1,25 kronor

Teckningstid
11 maj - 29 maj 2015

Teckningskurs
1,25 kr per aktie.

Företrädesrätt
Den som på avstämningsdagen den 7 maj 2015 äger aktier i Bolaget och är
registrerad hos Euroclear Sweden AB äger rätt att för varje sjutal
innehavda aktier teckna en ny aktie.

Handel med teckningsrätter
Ingen organiserad handel i teckningsrätter kommer förekomma.

Teckning utan företräde kommer att ske under teckningstiden från och med
den 11 maj 2015 till och med den 29 maj 2015. För det fall inte samtliga
aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen
för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan
som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt.

2015-04-29

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:
Karl Hillgård, VD
Tel: 035-133 600
michal@medicwave.com

MedicWave AB (publ),
Vallgatan 21,
302 42 Halmstad

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MedicWave Pressrelease 2015-04-29.pdf

MedicWave AB
MedicWave är ett mjukvarubolag som utvecklar program bestående av ett antal
algoritmer för analyser av proteindata från masspektrometriinstrument.
Bolagets mjukvaror används hittills främst inom cancerforskningen.
MedicWave verkar inom områdena bioteknik, bioinformatik och proteomik.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.