Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-16

MediRätt: Kvartalsredogörelse juli - september 2016

Tredje kvartalet 2016 i sammandrag - koncernen

Omsättning: -- SEK (-- SEK)
Resultat efter finansiella poster: -852 619 SEK (-732 949 SEK)

Januari - september 2016 i sammandrag - koncernen

Omsättning: -- SEK (-- SEK)
Resultat efter finansiella poster: -6 688 926 SEK (-2 270 463 SEK)
Likvida medel: 4 048 571 SEK (139 367 SEK)
Antal utestående aktier: 9 972 028 (8 199 528)

Om verksamheten

MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som
bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet och i
vardagen på såväl den svenska som den internationella marknaden.
Företaget utvecklar just nu den interaktiva läkemedelsdispenseraren
Dosell och en läkemedelsapplikation, vilka tillsammans utgör ett
unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en
tillförlitlig och säker medicinering. Dosell är patentskyddad i
Europa och i USA.

Väsentliga händelser under perioden

Det tredje kvartalet har varit mycket händelserikt. Dosell har
erhållit USA-patent, företaget har tillförts nytt kapital för att
möjliggöra slututvecklingen av Dosell och medicinappen har
färdigställts och har testkörts med framgång efter att en rad buggar
och barnsjukdomar åtgärdats. Den läggs upp i App Store idag. Innan
den kan saluföras till allmänheten ska Apple granska den, vilket
normalt tar 1-4 veckor. Övriga appar som ligger i produktion kommer
att lanseras först nästa år. Dosellprojektet samt utvecklingen av tre
appar är fullt finansierade.

Ett listbyte initierades under hösten och arbetet med byte av lista
från AktieTorget till Nasdaq First North pågår intensivt just nu för
att hålla tidsramen till första handelsdag den 2 december på Nasdaq.

I och med listbytet pågår arbetet med en ny webbsida för att uppfylla
de ökade krav som ställs. Den gamla webbsidan var föråldrad och
släcktes i samband med uppgörelsen angående Medcheck. Den nya
Webbsidan beräknas vara klar under andra halvan av november och
kommer att uppdateras löpande enligt avtal med beQuoted, som bygger
och underhåller sidan. Sidan kommer även att finnas på engelska kort
efter lansering för att tillgodose det ökade internationella
intresset för bolaget.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Den 8 november träffades en förlikning med SLL och CGM i patenttvisten
om Medcheck efter en lång och utdragen tvist, som till slut tarvade
alltför stora resurser för bolaget. Koncernen släpper patentet
Medcheck för all framtid och betalar hälften av SLL:s och CGM:s
advokatkostnader, totalt 2,5 MSEK. Moderbolaget MediRätt AB betalar
motparten överenskommet belopp.

Den uppkomna extraordinära kostnaden finansieras genom
optionsinnehavares tecknande av ytterligare 500 000 TO4B, pro rata av
innehavarna, vilket tillför bolaget 2,5 MSEK.

Det innebär att full fokus nu ligger på slututveckling av Dosell och
lansering av medicinappen. Det primära är att komma ut med bra
produkter på marknaden och skapa kassaflöden. MediRätt arbetar nu
tillsammans med sin utvecklingspartner Svensk Konstruktionstjänst med
att identifiera och förhandla med lämpliga samarbetspartners i
Dosell-projektet, som fortskrider enligt plan.

Granskning av revisor

Kvartalsredogörelsen har inte granskats av MediRätts revisor.

Kommande finansiella rapporter

2017-02-24 Årsbokslutskommuniké 2016
2017-03-31 Årsstämma
2017-05-11 Kvartalsredogörelse januari - mars 2017

Lidingö 16 november 2016

Carl Johan Merner
VD

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mediratt/r/kvartalsredogorelse-juli---septembe...
http://mb.cision.com/Main/11628/2123782/590497.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.