Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-09

Medirox: Tillägg till Ahead Global Investment Ltd:s erbjudandehandling avseende budpliktserbjudandet till aktieägarna i MediRox AB

I enlighet med reglerna om budplikt i Kollegiets för svensk
bolagsstyrning regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende
aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa
handelsplattformar

Viktig information

Detta är ett tillägg ("Tilläggshandlingen") till den
erbjudandehandling ("Erbjudandehandlingen") som offentliggjordes den
26 oktober 2016. Såväl Tilläggshandlingen som Erbjudandehandlingen
innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan beslut
fattas beträffande budpliktserbjudandet från Ahead Global Investment
Ltd ("Ahead Global") till aktieägarna i MediRox AB ("MediRox" eller
"Bolaget"), om förvärv av samtliga utestående aktier i MediRox i
enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen
("Erbjudandet") och denna Tilläggshandling. Såväl
Erbjudandehandlingen som Tilläggshandlingen finns tillgängliga på
SEBs hemsida (www.sebgroup.com/prospectuses), Ahead Globals hemsida
(www.aheadglobal.se) samt på Aktietorgets hemsida
(www.aktietorget.se).

Erbjudandet skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag.
Tvist rörande Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt
varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans. Kollegiets
för svensk bolagsstyrning regler rörande offentliga
uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier
handlas på vissa handelsplattformar gäller för Erbjudandet.
Tilläggshandlingen har inte godkänts eller registrerats av
Finansinspektionen eller annan myndighet. Erbjudandet riktar sig inte
till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare
erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon
annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Denna
Tilläggshandling kommer inte att spridas och får inte postas eller på
annat sätt distribueras i eller sändas till något land där detta
skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller
där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar.
Ahead Global kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan
distribution.

Tillägg till Erbjudandehandling

Tilläggshandlingen skall läsas tillsammans med och utgör en integrerad
del av Erbjudandehandlingen i alla avseenden.

Tilläggshandlingen har upprättats med anledning av att MediRox den 8
november 2016 har offentliggjort sin delårsrapport för perioden
januari-september 2016. MediRox delårsrapport för perioden är
inkluderad i denna Tilläggshandling.

Tilläggshandlingen offentliggjordes den 9 november 2016.

Erbjudandet är inte förenat med några villkor och genomförs oberoende
av anslutningsgrad. Inlämnade accepter är således bindande och rätt
att återkalla angiven accept föreligger inte. För övrig information
om Erbjudandet hänvisas till Erbjudandehandlingen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medirox/r/tillagg-till-ahead-global-investment...
http://mb.cision.com/Main/11590/2118973/587278.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.