Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-02

Medivir: Beslut vid extra bolagsstämma i Medivir den 2 februari 2017

Pressmeddelande 2 februari 2017

Frivilligt inlösenprogram

Extra bolagsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 2 februari 2017
beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett frivilligt
inlösenprogram innefattande minskning av aktiekapitalet för
återbetalning till aktieägarna och fondemission utan utgivande av nya
aktier.

Inlösenprogrammet genomförs genom inlösen av högst 6 738 655 aktier,
varav 151 589 A-aktier och 6 587 066 B-aktier. För varje aktie i
bolaget erhålls en inlösenrätt. Fyra (4) inlösenrätter berättigar
till inlösen av en (1) aktie av samma aktieslag. För varje aktie som
löses in ska bolaget betala ett belopp om 129 kronor. Återbetalning
till aktieägarna kommer ske med ett belopp om totalt högst 869 286
495 kronor.

Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter är den 9 februari 2017.
Anmälningstiden inleds den 14 februari 2017 och löper till och med
den 28 februari 2017. Sedvanlig handel med inlösenrätter och
inlösenaktier avseende B-aktier kommer att arrangeras.

En informationsbroschyr som närmare beskriver det frivilliga
inlösenprogrammet kommer att upprättas och finnas tillgänglig på
bolagets hemsida, www.medivir.se, innan anmälningstiden inleds.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 februari 2017, klockan15.45 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på
onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och
nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla
innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivirs
B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medivir/r/beslut-vid-extra-bolagsstamma-i-medi...
http://mb.cision.com/Main/652/2179548/623051.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.