Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-06

Medivir: Fas II-data avseende säkerhet och effekt från den öppna fortsättnings-studien med MIV-711 presenterades vid OAR...

Pressmeddelande, 6 maj 2019

Stockholm - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya
data från fas II-programmet med MIV-711 har presenterats som en
poster vid Osteoarthritis Research Society International (OARSI)
World Congress. Posterns titel var Safety and Efficacy of Six Months'
Open Label Extension Post-RCT Using the Novel Cathepsin K Inhibitor
MIV-711 in Patients with Osteoarthritis.

Data från den sex månaders öppna fortsättningsstudien med MIV-711 i
patienter med artros presenterades. Studien visade att MIV-711 har en
acceptabel säkerhet och tolereras väl av patienter med knäartros. Den
övergripande säkerhetsprofil hos de patienter genomgått 12 månaders
behandling liknar den som visades i den placebokontrollerade studien.
De positiva effekter som uppmättes på ben och brosk såväl som på
övriga symptom i den placebokontrollerade studien kvarstod under den
andra 6-månadersbehandlingen.

Postern finns tillgänglig på Medivirs hemsida: www.medivir.com

För ytterligare information kontakta:
Uli Hacksell, CEO, Medivir AB, tel. +46 (0)73 125 0615.

Om MIV-711
Mer än 30 miljoner vuxna i USA1) och 240 miljoner globalt lider av
artros. MIV-711 är en potent och selektiv cathepsin K-hämmare.
Cathepsin K är det viktigaste proteaset för nedbrytning av kollagen i
ben och brosk. MIV-711 utvecklas som ett sjukdomsmodifierande
artrosläkemedel (s.k. DMOAD) med förmåga att fördröja eller reversera
en pågående nedbrytning av leder som drabbats av artrossjukdom. Det
finns idag inget godkänt DMOAD på marknaden och standardbehandlingen
av artrospatienter baseras på livsstilsförändringar och användning av
analgetika (smärtlindrande läkemedel). Långvarig behandling med
analgetika medför en ökad risk för biverkningar som
mag-tarmblödningar och opioidberoende. Läkemedel av DMOAD-typ har
därför en mycket stor och attraktiv marknadspotential. Medivir
uppskattar att enbart USA-marknaden motsvarar ett värde på över 6
miljarder dollar årligen, avseende ett läkemedel som påverkar
sjukdomsprocessen, även om användningen begränsas till patienter med
måttlig artros i viktbärande leder. Arbetet med att söka en
kommersiell partner för vidare utveckling pågår.

Om fas II-studierna av MIV-711
Den första fas II-studien MIV-711-201 var en randomiserad, dubbelblind
och placebokontrollerad klinisk studie som utvärderade säkerhet och
effekt vid 6 månaders behandling med MIV-711 jämfört med placebo hos
patienter med måttlig knäartros. Vidare information om MIV-711-201
finns på www.clinicaltrials.gov (referensnummer NCT02705625).

Den öppna fas II fortsättningsstudien, MIV-711-202, utvärderar
säkerhet, tolerabilitet och effekt vid 6 månaders förlängd behandling
med MIV-711 av patienter som behandlades under 6 månader i den första
studien och i samband med det uppvisade tecken på att svara på
behandlingen. Vidare utvärderas säkerhet, tolerabilitet och effekt
vid 6 månaders behandling med MIV-711 hos patienter som fick placebo
i den första studien och vars artros försämrats. Vidare information
om MIV-711-202 finns på www.clinicaltrials.gov (referensnummer
NCT03037489).

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar
där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på
indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade
eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande
förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en
viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl
som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i
partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq
Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

1) https://www.cdc.gov/arthritis/basics/osteoarthritis.htm
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medivir/r/fas-ii-data-avseende-sakerhet-och-e...
https://mb.cision.com/Main/652/2804060/1037780.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.