Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-28

Medivir: Fas II-data från COSMOS-studien publicerade i The Lancet i samband med Världshepatitdagen

Fas II-studien COSMOS utvärderade den interferonfria kombinationen av
simeprevir och sofosbuvir i behandlingsnaiva patienter och patienter
som inte svarat på tidigare behandling. Studien inkluderade patienter
med alla stadier av leverfibros, inklusive cirros.

Stockholm- Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att resultaten från den
kliniska fas II-studien COSMOS publicerades den 28 juli i den
vetenskapliga tidskriften The Lancet. Resultaten visar att 92 procent
av vuxna patienter med kronisk hepatit C genotyp 1 som behandlats med
simeprevir i kombination med sofosbuvir uppnådde varaktig virologisk
respons 12 veckor efter avslutad behandling (SVR12). Studien
inkluderade patienter med kompenserad cirros och patienter som
tidigare inte svarat på behandling med pegylerat interferon och
ribavirin.

Resultaten visar att den interferonfria behandlingen med simeprevir
och sofosbuvir resulterade i konsistenta SVR-resultat oavsett grad av
fibros och att behandlingen var effektiv och väl tolererad i både
behandlingsnaiva patienter och patienter som tidigare inte svarat på
behandling.

- Publiceringen av COSMOS-data i The Lancet på Världshepatitdagen
innebär ytterligare ett erkännande av dessa revolutionerande
behandlingsresultat. Jag hoppas att detta kommer att bidra till att
hjälpa fler patienter runt om i världen att bli botade, säger Henrik
Krook, EVP Commercial, Medivir AB.

Baserat på COSMOS-resultaten initierade i april vår partner Janssen
fas III-studierna OPTIMIST-1 och OPTIMIST-2. Studierna undersöker
säkerhet och effekt av simeprevir och sofosbuvir, utan interferon och
ribavirin, för behandling av genotyp 1 kronisk hepatit C-infektion.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, mobil: +46 708 537 292.

Om Simeprevir (Olysio®)
Simeprevir är en NS3/4A-proteashämmare som utvecklas gemensamt av
Janssen R&D Ireland och Medivir som är godkänd för behandling av
kronisk hepatit C-infektion som en del av en antiviral
kombinationsbehandling. Effekten vid behandling med simeprevir har
fastställts i genotyp 1 och genotyp 4 hepatit C- patienter med
kompenserad leversjukdom, inklusive cirros.

Janssen ansvarar för den globala kliniska utvecklingen av simeprevir
och äger de exklusiva, globala marknadsrättigheterna för simeprevir,
med undantag för Norden där Medivir AB innehar marknadsrättigheterna
i enighet med ett avtal med Janssen-Cilag International NV.
Simeprevir är godkänd för behandling av kronisk hepatit C-infektion
som en del av en antiviral behandlingsregim i kombination med
pegylerat interferon och ribavirin i genotyp 1-infekterade vuxna med
kompenserad leversjukdom, inklusive cirros. Simeprevir godkändes i
Japan i september 2013, i USA och Kanada i november 2013, i Ryssland
i mars 2014, i Mexico och Australien i juli 2014.

Simeprevir beviljades marknadsgodkännande av den Europeiska
kommissionen i maj 2014 avseende behandling av vuxna patienter med
kronisk hepatit C av genotyp 1 och 4. Efter godkännandet från den
europeiska läkemedelsmyndigheten EMA förväntas simeprevir
introduceras på marknaden i ett antal av EU:s medlemsstater under
andra halvåret 2014. Simeprevir (Olysio) marknadsförs under namnet
Sovriad® i Japan och Ryssland, Galexos™ i Kanada och Olysio® i USA
och inom EU.

Om Medivir
Medivir är ett växande och lönsamt forskningsbaserat läkemedelsföretag
med en etablerad marknadsorganisation i Norden och en bred portfölj
av receptbelagda läkemedel. Medivir erhåller royalty från Johnson &
Johnsons globala försäljning av hepatit C-läkemedlet Olysio och
säljer läkemedlet i egen regi, via sin marknadsorganisation, på den
nordiska marknaden.

Medivirs forsknings- och utvecklingsportfölj av läkemedel är baserad
på bolagets expertis inom området polymeras- och proteasenzymer för
olika sjukdomsområden. Nuvarande forskning och utvecklingsfokus
ligger inom infektionssjukdomar, benrelaterade sjukdomar, neuropatisk
smärta och onkologi.

Medivir är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsens lista för
medelstora bolag (mid-cap).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medivir/r/fas-ii-data-fran-cosmos-studien-publ...
http://mb.cision.com/Main/652/9621056/269990.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.