Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-15

Medivir: Fortsatt starkt marknadsupptag för OLYSIO® under det andra kvartalet 2014

Stockholm - Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att den global
nettoförsäljningen av Olysio (simeprevir) uppgick till 831 MUSD, av
vilken 725 MUSD avsåg försäljning i USA. Olysio fortsatte sin
positiva försäljningsutveckling och ökade sin marknadsandel under
kvartalet.

Medivirs royalty baserad på andra kvartalets försäljning uppgick till
500,7 MSEK (54,4 MEUR).

OLYSIO® global nettoförsäljning Försäljning i MUSD
Marknad Q2 2014 Q1 2014
USA 725 291
Övriga världen 106 63
Total global nettoförsäljning MUSD 831 354

"Det andra kvartalets royaltyintäkt från Johnson & Johnson är
självklart viktigt för bolaget. Den största vinsten är dock att så
många patienter nu kan få en effektiv behandling för hepatit C och
att de som bäst behöver det får tillgång till Olysio. Att verkligen
göra skillnad för människor är en stark drivkraft för oss alla i
Medivir", säger Medivirs vd, Maris Hartmanis.

Medivir kommer att publicera sin halvårsrapport den 21 augusti klockan
08.30 CET följt av ett konferenssamtal för investerare, analytiker
och media klockan 14.00 CET. Mera information om detta kommer att
finnas på Medivirs hemsida, www.medivir.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, mobil: +46 708 537 292

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2014, klockan
13.55 CET.

Om Olysio®
Olysio är en NS3/4A-proteashämmare som utvecklas gemensamt av Janssen
R&D Ireland och Medivir AB och är avsedd för behandling av kronisk
hepatit C-infektion i kombination med pegylerat interferon och
ribavirin hos patienter med hepatit C genotyp 1 och 4 och kompenserad
leversjukdom, inklusive cirros.

Janssen ansvarar för den globala kliniska utvecklingen av Olysio och
äger de exklusiva, globala marknadsrättigheterna för Olysio, med
undantag för Norden där Medivir AB innehar marknadsrättigheterna i
enighet med ett avtal med Janssen-Cilag International NV. Olysio
godkändes för behandling av kronisk hepatit C-infektion som en del av
en antiviral behandlingsregim i kombination med pegylerat interferon
och ribavirin i genotyp 1-infekterade vuxna med kompenserad
leversjukdom, inklusive cirros, i Japan i september 2013, i USA och
Kanada i november 2013 samt i Ryssland i mars 2014. Efter
godkännandet från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA förväntas
Olysio introduceras på marknaden i ett antal av EU:s medlemsstater
under andra halvåret 2014.

Olysio (simeprevir) marknadsförs under namnet Sovriad® i Japan och
Ryssland, Galexos™ i Kanada och Olysio® i USA och inom EU.

Om Medivir
Medivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus
på infektionssjukdomar. Medivir har expertis i världsklass på området
polymeras- och proteasenzymer samt läkemedelsutveckling inom dessa
områden har resulterat i en stark projektportfölj inom
infektionssjukdomar. Företagets viktigaste läkemedel är Olysio, en ny
proteashämmare för behandling av hepatit C som utvecklas i samarbete
med Janssen R&D Ireland. Företaget arbetar även med forskning och
utveckling inom andra områden, såsom benrelaterade sjukdomar och
neuropatisk smärta. Medivir har också en bred produktportfölj med
receptbelagda läkemedel i Norden.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medivir/r/fortsatt-starkt-marknadsupptag-for-o...
http://mb.cision.com/Main/652/9616914/267053.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.