Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-01

Medivir: Klinisk fas I/II-studie av MIV-818 påbörjad i patienter med levercancer

Pressmeddelande, 1 oktober 2018

Stockholm - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den
första patienten har doserats med bolagets läkemedelskandidat MIV-818
i en fas I/II-studie på patienter med levercancer. Syftet med denna
första studie i människa är att studera säkerhet, tolerabilitet,
farmakokinetik och preliminär antitumöraktivitet för MIV-818 hos
patienter med avancerad levercancer. Studien kommer att omfatta
patienter med primär levercancer (HCC), gallgångscancer eller
levermetastaser från solida tumörer.

Fas I/II-studien med MIV-818 består av tre delar: en fas Ia-studie där
enskilda patienter får eskalerande doser av MIV-818. Denna följs av
en fas Ib-studie där dosen eskaleras i grupper om tre patienter i en
3 + 3-design för att identifiera den rekommenderade fas II-dosen
(RP2D) som bestäms av studiens oberoende
säkerhetsutvärderingskommitté. I den tredje och sista delen av
studien kommer två expansionsgrupper av patienter, en med HCC och den
andra med gallgångscancer i levern, att få MIV-818 enligt RP2D.

Den regulatoriska ansökan om genomförande av studien har granskats och
godkänts av den brittiska läkemedelsmyndigheten (MHRA), och fas
Ia-delen av studien kommer att genomföras på kliniker i
Storbritannien och Belgien.

"Det känns mycket lovande att vi nu startar den första kliniska
studien med MIV-818, som är det första cancerläkemedlet som kommer
från Medivirs egen forskning inom onkologi", säger Christine Lind, VD
för Medivir.

"Levercancer är en dödlig sjukdom med mycket få tillgängliga
behandlingsalternativ. Därför är utvecklingen av MIV-818 en central
del i vår vision - att förbättra livet för cancerpatienter genom
banbrytande läkemedel."

För ytterligare information kontakta:
Christine Lind, CEO, Medivir AB, tel. +46 (0)72 710 2205
Erik Björk, CFO, Medivir AB, mobil +46 (0)72 228 2831

Denna information är sådan som Medivir AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 1 oktober 2018, klockan 14.00 CET.

Om levercancer
Levercancer är den näst vanligaste orsaken till cancerrelaterade
dödsfall i världen1). Hepatocellulärt carcinom (HCC) är den
vanligaste formen av cancer som uppstår i levern. Trots att
existerande behandlingar för levercellscancer (HCC) som kan förlänga
patienternas liv är behandlingsfördelarna ofta marginella och
dödligheten ligger kvar på en hög nivå. HCC är en mycket heterogen
sjukdom med flera cancercellstyper och utan specifika mutationer som
ofta ses i andra tumörtyper. Detta har bidragit till bristen på
framgång för molekylärt riktade substanser i HCC. Bristen på
övergripande nytta, tillsammans med den generellt dåliga prognosen
för patienter med medellångt och långt framskriden HCC resulterar i
ett stort medicinskt behov. Intrahepatiskt kolangiokarcinom -
gallgångscancer - svarar för cirka 15 procent av antalet
levercancerfall. Gallgångscancer har en dålig prognos samt saknar
behandlingar som effektivt höjer överlevnadsgraden. Metastaser i
levern från andra solida tumörer (främst kolorektal cancer, men också
bröst-, äggstocks- och bukspottkörtelcancer) är också en betydande
dödsorsak.

Om MIV-818
MIV-818 är Medivirs första egenutvecklade läkemedelskandidat mot
cancer och har specifikt utformats för att nå levern samt att vara
mer effektiv mot levercancerceller. MIV-818 har potential att bli det
första leverriktade, oralt administrerade läkemedlet som kan hjälpa
patienter med HCC och andra former av levercancer.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på
onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och
nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla
innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivirs aktie
(tickerkod: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för
medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.

1) WHO World Cancer Report (2014),
http://publications.iarc.fr/Non-Series-Publications/World-Cancer-Reports...

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medivir/r/klinisk-fas-i-ii-studie-av-miv-818-p...
http://mb.cision.com/Main/652/2632556/919007.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.