Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Medivir: Medivir meddelar att Janssen beslutat att påbörja en fas IIb-studie av Simeprevir i kombination med Odalasvir och AL-335 för behandling av hepatit C

Stockholm - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att
Janssen Research & Development, LLC., som ingår i Janssen
Pharmaceutical Companies (Janssen), har beslutat att starta en fas
IIb-studie avsedd att utvärdera effekt, säkerhet och farmakokinetik
vid olika behandlingsmodeller med AL-335, odalasvir och simeprevir
hos behandlingsnaiva respektive behandlingserfarna patienter med
kronisk hepatit C genotyp 1-6-infektion, med eller utan cirros.

Den aktuella fas IIb-studien är en global, randomiserad, öppen,
fyrarmad studie av AL-335, en nukleotidbaserad HCV NS5B
polymerashämmare, odalasvir, en HCV NS5A hämmare samt simeprevir, en
HCV NS3/4A proteashämmare. Studien kommer att omfatta cirka 400
patienter som randomiseras till en av fyra behandlingsarmar och ges
behandling en gång om dagen under sex eller åtta veckor. Patienterna
i två av de fyra armarna ges AL-335, odalasvir och simeprevir, en
substans som utvecklats av Medivir i partnerskap med Janssen Sciences
Ireland UC, medan patienterna i de andra två armarna enbart ges
AL-335 och odalasvir. Studiens primära effektmått är andelen
patienter som uppnår bestående virologiskt svar 12 veckor efter
avslutad behandling (SVR12). Enligt planerna ska studien påbörjas i
juni 2016 och avslutas i juli 2017.

Ytterligare information om studien finns på www.clinicaltrials.gov.
Studiens kod är: NCT02765490.

För ytterligare information kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580.
Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 11 maj 2016, klockan 9.15 CET.

Om Simeprevir (OLYSIO®)
Simeprevir är en NS3/4A-proteashämmare som utvecklas gemensamt av
Janssen Sciences Ireland UC och Medivir som är godkänd för behandling
av kronisk hepatit C-infektion som en del av en antiviral
kombinationsbehandling. Effekten vid behandling med simeprevir har
fastställts i genotyp 1 och genotyp 4 hepatit C- patienter med
kompenserad leversjukdom, inklusive cirros. Janssen ansvarar för den
globala kliniska utvecklingen av simeprevir och äger de exklusiva,
globala marknadsrättigheterna för simeprevir, med undantag för Norden
där Medivir AB innehar marknadsrättigheterna i enighet med ett avtal
med Janssen-Cilag International NV. I november 2013, godkändes
simeprevir av U.S. Food & Drug Administration och i maj 2014,
godkändes läkemedlet av European Commission. Därefter har
marknadsrättigheter erhållits i ett flertal länder i världen.
Indikationer skiljer sig från marknad till marknad.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus
på onkologi och infektionssjukdomar. Vi har ledande kompetens inom
design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är
dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora
medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en
portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden. Medivir
är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag
(Mid Cap).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medivir/r/medivir-meddelar-att-janssen-besluta...
http://mb.cision.com/Main/652/2006641/514130.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.