Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-28

Medivir: Medivir påbörjar fas IIa-studie av MIV-711 för behandling av knäartros

Stockholm - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) tillkännager idag att
rekryteringen har inletts av patienter till en randomiserad
dubbelblind klinisk fas IIa-studie av den egenutvecklade cathepsin
K-hämmaren MIV-711 hos patienter med måttlig knäartros.

Den aktuella studien kommer att omfatta 240 patienter fördelade på 3
armar om vardera ca 80 patienter och jämföra utfallet av behandling
med MIV-711 100 mg resp. 200 mg en gång om dagen med placebo.
Studiens primära mål är att utvärdera dels den effekt sex månaders
behandling med MIV-711 har på klinisk knäledssmärta och knäartros,
baserat på magnetkameraundersökning, dels säkerhet och tolerabilitet
för MIV-711. Studien genererar data enligt plan, och detta material
beräknas bli tillgängligt under tredje kvartalet 2017. Ytterligare
information om planeringen och genomförandet av studien finns på
www.clinicaltrialsregister.eu.

- Trots att artros är en mycket utbredd sjukdom - det finns runt 250
miljoner diagnostiserade fall enbart av knäartros - så saknas det
idag tillgängliga sjukdomsmodifierande artrosläkemedel (DMOAD). Den
här patientgruppen har ett akut behov av förbättrade
behandlingsmetoder som kan hjälpa dem att hantera denna försvagande
sjukdom, säger dr Richard Bethell, EVP Discovery Research Medivir AB.
Data från prekliniska modeller har visat att MIV-711 kan vara en
potentiell DMOAD, och denna uppfattning har fått ytterligare stöd av
de effekter på biomarkörer för benresorption och brosknedbrytning som
MIV-711 uppvisat i fas I-studier. Genom att inleda denna stora,
väldesignade fas IIa-studie ger vi artrospatienter hopp om
förbättrade behandlingsmetoder samtidigt som vi demonstrerar Medivirs
förmåga att driva nya och innovativa behandlingslösningar genom de
kliniska utvecklingsfaserna.

Fram till 2017 avsätter Medivir sammanlagt cirka 140 MSEK för denna
fas IIa-studie, varav cirka 25 MSEK avser kostnader under 2015. DMOAD
för behandling av artros utgör ett mycket stort och kommersiellt
intressant område. För ett läkemedel som kan påverka
sjukdomsförloppet uppskattar vi att marknaden enbart i USA utgör
cirka 6 miljarder dollar årligen. Uppskattningen baseras på ett
begränsat användande till endast utvalda patientgrupper med moderat
artros i viktbärande leder.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0) 725 480 580
Richard Bethell, EVP Research & Development Medivir AB, mobil: +46 (0)
727 043 211

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2016,
klockan 10.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus
på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom
design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är
dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora
medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en
växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.
Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora
bolag (Mid Cap).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medivir/r/medivir-paborjar-fas-iia-studie-av-m...
http://mb.cision.com/Main/652/9903946/470028.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.