Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-18

Medivir: Medivir startar klinisk studie med kombinationen birinapant och KEYTRUDA® (pembrolizumab) för patienter med behan...

Stockholm, Sverige - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag
att den första patienten har doserats i företagets fas I/II-studie
med birinapant i kombination med MSDs anti-PD-1-behandling KEYTRUDA®
(MSD benämns Merck & Co Inc i USA och Kanada med huvudkontor i
Kenilworth, NJ, USA ). Syftet med studien är att utvärdera denna
kombination med avseende på säkerhet, tolerabilitet och den
preliminära effekten på solida tumörer i patienter som slutat svara
på annan behandling.

Om studien
Studien som utförs på flera kliniker främst i USA har en öppen
singel-arm design och innefattar två delar. Den första delen (fas I)
innehåller en så kallad doseskalering vilken syftar till att
identifiera en rekommenderad fas II-dos av läkemedelskombinationen.
Detta genomförs genom att administrera ökande (eskalerande) doser av
birinapant i kombination med den godkända dosen av KEYTRUDA® till
flera grupper av patienter med behandlingsresistenta solida tumörer,
med maximalt 6 patienter per grupp.

När den rekommenderade fas II-dosen identifierats påbörjas studiens
andra del. Syftet med den andra delen är att utvärdera säkerheten och
tolerabiliteten av birinapant i kombination med KEYTRUDA® i fler
patienter grupperade i så kallade kohorter. Varje kohort kommer att
bestå av patienter med samma behandlingsresistenta tumörtyp. Ett
annat viktigt syfte i fas II-delen är den preliminära utvärderingen
av effekten av kombinationen i var och en av tumörtyperna.

Enligt villkoren i samarbetsavtalet mellan Medivir och MSD (genom dess
dotterbolag) kommer KEYTRUDA® tillhandahållas av MSD för denna studie
utan kostnad för Medivir. Medivir behåller fulla rättigheter till
birinapant. Inga andra detaljer från avtalet är publika.

- Godkännandet av PD-1 hämmare var ett anmärkningsvärt steg framåt för
många cancerpatienter, men det finns fortfarande ett betydande behov
att förbättra behandlingsresultaten. Nyare prekliniska data ger en
stark vetenskaplig rational för att kombinera birinapant med
immunkontrollhämmare som KEYTRUDA®. Det känns mycket positivt att
första patienten nu inkluderats i vår studie, som gör det möjligt att
bedöma behandlingskombinationens säkerhet och tolerabilitet samt dess
potentiella effekt hos patienter med solida tumörer utan ytterligare
behandlingsalternativ ", säger John Öhd, Chief Medical Officer vid
Medivir.

Om birinapant
Birinapant ges som injektion och är ett så kallat bivalent
peptidomimetikum av SMAC-protein (Second Mitochondria-derived
Activator of Caspases) och kan därför enklare benämnas
SMAC-mimetikum. Birinapant binder och degraderar protein av typen
"inhibitors of apoptosis" (IAP), vilket både möjliggör apoptos
(programmerad celldöd) i tumörceller och aktiverar immunsystemet till
att öka angreppet på tumören. Genom att både hämma tumörceller och
stimulera immunsvaret har birinapant potentialen att förbättra
behandlingen mot flera typer av cancer när det används i kombination
med andra läkemedel som till exempel immunkontrollhämmare och
DNA-toxiska cellgifter.

För ytterligare information kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0) 725 480 580
John Öhd, CMO Medivir AB, mobil +46 (0) 725 296 200
Denna information är sådan som Medivir AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 18 augusti 2017, 08.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på
onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och
nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla
innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är
noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid
Cap).

KEYTRUDA® är ett varumärke registrerat av Merck Sharp & Dohme Corp.,
ett dotterbolag till Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medivir/r/medivir-startar-klinisk-studie-med-k...
http://mb.cision.com/Main/652/2328233/711006.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.