Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-24

Medivir: Nya data för Simeprevir kommer att presenteras vid EASL:s "International Liver Congress", den 9-13 april i London

Pressmeddelande 24 mars 2014

· Presentationerna inkluderar "late-breaking" finala studieresultat
från fas II-studien COSMOS

Stockholm - Medivir AB (OMX: MVIR) meddelade idag att nya data från
det kliniska utvecklingsprogrammet för användning av simeprevir vid
behandling av kronisk hepatit C av genotyp 1 eller 4 i vuxna
patienter med kompenserad leversjukdom kommer att presenteras vid
International Liver Congress 2014 som hålls i London mellan den 9 och
13 april och anordnas av European Association for the Study of the
Liver (EASL).

Åtta presentationer avseende fas II- och fas III-utveckling av
simeprevir i kombinationsterapier med och utan ribavirin och
interferon är planerade. Nya analyser av data från de kliniska fas
III-studierna QUEST-1, QUEST-2 och PROMISE som utvärderat simeprevir
i kombination med pegylerat interferon och ribavirin kommer att
presenteras vid kongressen, liksom finala studieresultat från fas
II-studien COSMOS.

Data som kommer att presenteras vid den internationella
leverkonferensen, EASL, i London 2014 inkluderar:

Late-Breaking Presentations
· Simeprevir plus sofosbuvir with/without ribavirin in HCV genotype
1 prior null-responder/treatment-naïve patients (COSMOS Study):
primary endpoint (SVR12) results in patients with METAVIR F3-4
(Cohort 2)

- Lead Author: Eric Lawitz; The Texas Liver Institute, University
of Texas Health Science Center, San Antonio, USA

· Once-daily simeprevir (TMC435) with peginterferon/ribavirin in
treatment-naïve or treatment-experienced chronic HCV genotype-4
infected patients: SVR12 results of a Phase 3 trial (RESTORE Study)

- Lead Author: Christopher Moreno; ULB Hôpital Erasme, Brussels,
Belgium

Oral Presentations

· Once-daily simeprevir (TMC435) plus sofosbuvir (GS-7977) with or
without ribavirin in HCV genotype 1 prior null responders with
METAVIR F0-2: COSMOS Study Cohort 1 subgroup analysis

- Lead Author: Mark Sulkowski; Johns Hopkins University School of
Medicine, Baltimore, USA

· Simeprevir with peginterferon/ribavirin for treatment of chronic
HCV genotype 1 infection in European patients who relapsed after
previous interferon-based therapy: the PROMISE trial

- Lead Author: Xavier Forns; Liver Unit, Hospital Clinic, Barcelona,
Spain

Poster Presentations

· Simeprevir (TMC435) with peginterferon/ribavirin for treatment of
chronic HCV genotype 1 infection in treatment-naïve European patients
in the QUEST-1 and QUEST-2 Phase 3 trials

- Lead Author: Graham R. Foster; Queen Mary's, University of London,
London, UK

· Simeprevir reduces time with peginterferon/ribavirin-induced
symptoms and quality-of-life impairments: 72-week results from three
Phase 3 studies

- Lead Author: Jane Scott; Janssen
· Virology analyses of simeprevir in Phase 2b and 3 studies
- Lead Author: Oliver Lenz; Janssen

· Deep sequencing analyses of minority baseline polymorphisms and
persistence of emerging mutations in HCV genotype 1-infected patients
treated with simeprevir

- Lead Author: Bart Fevery; Janssen
För fullständig information om sessioner och förteckningar över
datapresentationer vid International Liver Congress 2014 se:
http://www.ilc-congress.eu.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, mobil: +46 708 537 292
Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 24 mars 2014, klockan 10.15 CET.

Om Simeprevir
Simeprevir är en NS3/4A proteashämmare som utvecklas gemensamt av
Janssen R&D Ireland och Medivir AB och är indicerad för behandling av
kronisk hepatit C-infektion i kombination med pegylerat interferon
och ribavirin hos patienter med hepatit C genotyp 1 och 4 och
kompenserad leversjukdom, inklusive cirros.

Janssen ansvarar för den globala kliniska utvecklingen av simeprevir
och äger de exklusiva, globala marknadsrättigheterna för simeprevir,
med undantag för Norden. I enlighet med det marknadsgodkännande som
Janssen-Cilag International NV innehar kommer Medivir AB att även
fortsättningsvis ha marknadsrättigheterna för simeprevir i Norden.
Användning av simeprevir för behandling av hepatit C genotyp 1
godkändes i Japan i september 2013, i USA och Kanada i november 2013
samt i Ryssland i mars 2014. Den europeiska läkemedelsmyndigheten
EMA:s rådgivande kommitté (CHMP) rekommenderade nyligen att
användning av simeprevir i kombination med andra läkemedel för
behandling av kronisk hepatit C i vuxna patienter ges
marknadsgodkännande i EU. Ett sådant godkännande väntas under andra
kvartalet 2014.

Om Medivir
Medivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus
på infektionssjukdomar. Medivir har expertis i världsklass på området
polymeras- och proteasenzymer samt läkemedelsutveckling inom dessa
områden har resulterat i en stark projektportfölj inom
infektionssjukdomar. Företagets viktigaste läkemedel är simeprevir,
en ny proteashämmare för behandling av hepatit C som utvecklas i
samarbete med Janssen R&D Ireland. Företaget arbetar även med
forskning och utveckling inom andra områden, såsom benrelaterade
sjukdomar och neuropatisk smärta. Medivir har också en bred
produktportfölj med receptbelagda läkemedel i Norden.

Mer information om Medivir finns att läsa på www.medivir.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medivir/r/nya-data-for-simeprevir-kommer-att-p...
http://mb.cision.com/Main/652/9556412/223934.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.